Hvis den bygning, du skal nedrive eller renovere, er bygget i perioden fra 1950 til 1977, er der risiko for, at bygningen kan indeholde PCB.

PCB er en forkortelse for polychlorinated biphenyl - på dansk polyklorerede bifenyler. PCB er en miljøgift, der blev brugt i en række byggematerialer i perioden fra 1950 til 1977.

Vær selv opmærksom på PCB

Hvis du ikke har pligt til at anmelde byggeaffaldet er det vigtigt, at du selv er opmærksom på PCB. Det gælder, hvis:

  • bygningen er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977
  • dine termoruder skal udskiftes, og de kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Kommunen screener for PCB, når du anmelder byggeaffaldet

Frederikshavn Kommune screener for PCB, når vi modtager din anmeldelse via selvbetjeningsløsningen.

Hvis dit projekt kræver byggetilladelse

Udfyld PCB-anmeldelse samtidig med, du søger om byggetilladelsen gennem selvbetjeningsportalen "Byg & Miljø"

Find flere informationer på PCB-guiden

 

Rent beton, uglaseret tegl og natursten, der er sorteret fra det øvrige byggeaffald, kan bruges som erstatning for naturlige sten- og grusmateriale.

Du kan eksempelvis bruge materialet som stabilgrus i indkørsler. Affaldet skal være knust i en størrelse svarende til det, det skal erstatte.

Byggeaffaldet må ikke forurene jord og grundvand

Materialet må ikke være forurenet med eksempelvis armeringsjern, glaseret tegl, glas, asfalt, isolering, fugemasse, imprægneret træ, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord og grundvand. 

Du må ikke bruge nedknust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller. 

Læs om bygge- og anlægsaffald på Miljøstyrelsen.dk

Kontakt

Miljø
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 96

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.