Byggetilladelse til småbygninger

Du skal altid følge reglerne i bygningsreglementet, hvis du opfører bygninger uden byggetilladelse. Kan du ikke holde dig inden for reglerne her, skal du søge tilladelse eller dispensation hos os. Du må ikke begynde på arbejdet, før du har en tilladelse.

Udover bygningsreglementet kan der være bestemmelser i lokalplaner, byplanvedtægter, tinglysninger og deklarationer, der kan have indflydelse på dit byggeri. Hvis du ikke kan overholde alle bestemmelser, skal du også søge tilladelse eller dispensation.

Find reglerne i Bygningsreglementet

Tjek lokalplaner mv. på ois.dk

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du vil bygge en integreret garage eller carport, da det er en udvidelse af etagearealet. Integreret betyder, at den ligger under sammen tagkonstruktion som boligen.

Trin 1: Før du søger byggetilladelse

Hvis du vil bruge en bygning anderledes end tidligere, skal du søge byggetilladelse. Det gælder fx, hvis du vil inddrage et udhus til beboelse.

Trin 1: Før du søger om byggetilladelse

Selvom dit byggeri ikke kræver en byggetilladelse er du stadig forpligtiget til at indberette byggeriet til BBR.

Selvom dit byggeri ikke kræver tilladelse, skal du alligevel sende oplysninger til BBR om det.

Du skal oplyse om:

  • Anvendelse
  • Antal kvadratmeter
  • Udvendige materialer

Hvis du har bygget mere end en bygning, skal oplysningerne registreres pr. bygning. Du skal altid angive arealer som bruttoarealer - det vil sige inkl. ydervægge.

Indberet til BBR