Sagsbehandlingstider & byggesagsgebyr

KL og regeringen har aftalt konkrete servicemål for byggesager. Vores sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser skal kunne måles i ansøgningssystemet Byg og Miljø. 

Servicemålene opstiller sagsbehandlingstider for byggesager. Sagsbehandlingstiden opgøres som gennemsnitlige tider, hvor den enkelte sag så vidt muligt skal ligge inden for servicemålet.

Servicemålene regnes fra det tidspunkt, hvor vi har en fyldestgørende ansøgning indsendt via Byg & Miljø, til der er truffet afgørelse i sagen.

Læs om servicemål på KL's hjemmeside