Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Byggeansøgning - trin for trin

Giv adgang til eksempelvis en rådgiver, eller en ejer af ejendommen. Så kan du få hjælp til at indsende korrekt og fyldestgørende information.

Herunder kan du læse, hvordan du i Byg & Miljø overdrager rettighederne eller knytter personer, til dit projekt.

 • Log ind på Byg & Miljø, herefter klikker du ”Mine projekter”.
 • Vælg projektet du ønsker at overdrage eller knytte personer til.
 • I venstre side skal du åbne ”Projektoverblik” og klikke på ”Tilknyttede personer”.
 • På siden ”Tilknyttede personer” skal du trykke på knappen ”Tilknyt en person”.
 • Herefter skal du udfylde navn og e-mail på den person du ønsker at tilknytte, samt beslutte hvilke rettigheder, du ønsker personen skal have.
  • Kan læse ansøgningen: Hvis personen kun skal kunne læse dokumenter i forbindelse med projektet.
  • Kan udfylde ansøgningen: Hvis personen skal kunne læse og udfylde ansøgningen.
  • Kan udfylde og indsende ansøgningen: Hvis personen skal kunne læse, udfylde og indsende dokumenter.
  • Projektejer: Hvis du vil overdrage projektet til en anden.
 • Udfyld en meddelelse til modtageren og tryk på ”Send invitation”.

Modtagers invitation til projektet er gyldigt i 14 dage, overskrides datoen, skal ny invitation sendes

Ansøgningsprocessen kan være kompleks

Der stilles store krav til de ansøgninger, vi som kommune skal modtage. Derfor anbefales det, at du tager kontakt til en professionel rådgiver. Det er dog ikke et krav og du må gerne lave din ansøgning på egen hånd.

Er dit byggeri indplaceret i brandklasse 2-4, eller konstruktionsklasse 2-4 er der fra d. 1. januar 2020 krav om, at der skal bruges en certificeret rådgiver.

Hvem kan man bruge som rådgiver?

 • Arkitekt/ingeniør virksomhed
 • Bygherrerådgiver
 • Entreprenører
 • Fagperson inden for byggeri

Find tegninger af din ejendom på WebLager Administration og benyt dem evt. til at tegne videre på.

 

Alle typer af byggetilladelser skal søges digitalt via Byg og Miljø

Start din byggeansøgning

Når du opretter din ansøgning i Byg og Miljø skal du vælge, hvilken type byggeri du søger om under punktet 'Ansøgninger'. Det er vigtigt, at du vælger den rigtige ansøgningstype og adresse for ansøgningen.

Din byggeansøgning skal indeholde en række oplysninger og dokumentation, som du skal uploade i Byg og Miljø.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at al nødvendig dokumentation er vedhæftet, gerne i PDF-format. Vi kan ikke behandle din ansøgning, hvis der mangler oplysninger.

Vær opmærksom på, at du skal sende materialet samlet og ad én omgang. Du må kun vedhæfte samme dokument en gang.

Hvis du ikke er ejer af ejendommen, skal fuldmagten udfyldes i Byg & Miljø.

Hvis vi mangler oplysninger i din sag, sender vi et brev, der beskriver, de oplysninger vi mangler.

Ansøgningsmaterialet skal minimum indeholde:

 • Situationsplan, der viser den nye bygnings placering på grunden samt alle eksisterende bygninger, afstand til nabo- og stiskel angives.
 • Plantegning af ny bygning med mål, placering af døre, vinduer og angivelse af anvendelsen af de enkelte rum. 
 • Facadetegninger af ansøgte byggeri af alle fire sider, med facadehøjde og totalhøjde på bygningen. Højder måles fra eksist. naturligt terræn, angiv terræn.
 • Snittegning også kaldet tværsnit, med indtegnet med højder og dimensioner.
 • Oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer.
 • Ved opførelse eller etablering af ny bolig, skal der vedlægges tilbud om byggeskadeforsikring, hvis ejeren ikke selv står for opførelsen af bolig til eget brug - ellers skal erklæring om fritagelse for byggeskadeforsikring vedlægges, dokument findes i Byg & Miljø.

Læs mere om krav til ansøgningsmateriale, og hvordan du undgår fejl

Du må først påbegynde byggeriet, når du har modtaget byggetilladelsen i Byg og Miljø.

Anmeld påbegyndelse af dit byggeri

Når du har fået godkendt din byggeansøgning, skal du huske at give besked, når du starter på selve byggeriet. 

Trin 3: Inden du starter byggeriet

Skal du ændre eller lave ny indkørsel?

Læs mere om ændring af indkørsel

Læs mere: