Trin 4: Før du må tage byggeriet i brug

Lovgivningen stiller store krav til dit byggeri, også når du skal færdigmelde dit byggeprojekt. Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en privat byggerådgiver.

Når din færdigmelding og den indsendte dokumentation er fyldestgørende, modtager du en ibrugtagningstilladelse. Hvis vi har behov for yderligere materiale, inden vi kan afslutte din byggesag, kontakter vi dig.

I 10 procent af byggesagerne foretager vi stikprøvekontrol af det materiale, du har sendt, og som skal dokumentere, at det færdige byggeri overholder bygningsreglementets krav.

Byggesagen bliver udtaget til stikprøvekontrol senest en måned efter, at du har modtaget din ibrugtagningstilladelse.

Hvis du ikke hører fra os, er dit byggeri ikke udtaget til kontrol.