Priser for dagpleje, vuggestue og børnehave

Nogle børnehaver har en frivillig forældrebetalt mad- eller frugtordning, som opkræves månedsvis samtidig med forældrebetalingen. Når du er i gang med indmeldelse via selvbetjeningen, vil du kunne se hvilke muligheder, der findes i netop dit barns børnehave.

I tæt dialog med forældregruppen i de enkelte børnehaver tager områdebestyrelsen stilling til, om de: 

  • vil bruge den kommunale frokostordning.
  • vil etablere en forældrearrangeret frokostordning.
  • helt vil fravælge frokostordninger i børnehaverne.

Der er pt. kommunal frokostordning i Børnehuset Trindelvej og Børnehuset Sættravej.

Enkelte børnehaver tilbyder en forældrearrangeret frokostordning, som er et individuelt tilbud for det enkelte barn. I de institutioner, hvor frokostordningen er fravalgt, skal børnene selv medbringe madpakker.

Madordning til afstemning

Den kommunale madordning er til afstemning i børnehaverne hvert andet år. Det er noget, der er bestemt via dagtilbudsloven. Valget administreres i børnehavens område, og du vil høre mere om valg af frokostmåltid, når det er tid til et valg.

Maden i dagpleje og vuggestue

Hvis dit barn går i dagpleje eller vuggestue, er måltiderne en integreret del af dagtilbuddet og dermed også en del af den samlede forældrebetaling.

Når du har indmeldt dit barn, får du automatisk tilsendt et girokort med opkrævningen for den første måned.

Du vil modtage opkrævningen omkring den 20. i hver måned og har mulighed for at tilmelde opkrævningen til pengeinstitutternes betalingsservice. 

Hvis du ikke kan betale til tiden, har du mulighed for at lave en afdragsordning på "Mit betalingsoverblik". 

Du logger på med dit MitID for at se, hvad du skylder kommunen. Du kan også tilmelde de fleste betalinger til Betalingsservice. Du kan betale med Dankort, Visa eller MasterCard samt via Mobile Pay. 

Har du spørgsmål om betaling, kan du kontakte vores Betalingskontor. Ring til kommunens hovednummer tlf. 98 45 50 00 og bed om Betalingskontoret.

Hvis du ikke betaler til tiden 

Hvis du overskrider betalingsfristen, skal du betale et rykkergebyr på 250 kr.

SKAT inddriver den manglende betaling

Hvis du ikke betaler til tiden eller ikke har indgået en betalingsaftale, overgår restancen til opkrævning hos SKAT.

SKAT har blandt andet mulighed for at tilbageholde 100 % af den børnecheck, du får udbetalt hvert kvartal.

Log ind og se dit betalingsoverblik

Når du som forældre fremover skal søge om opstart i et dagtilbud, er det med opstart fra d. 1. i måneden. For eksempel begynder børn, som er født i marts 2020 i børnehave d. 1. februar 2023, altså den måned, hvor de fylder de 2 år og 11 måneder.

Hvis du melder dit barn ud af et dagtilbud, vil udmeldingen gælde fra sidste dag i måneden.

Ordningen træder i kraft 1. januar 2023. 

Hvis dit barn på grund af alder skal fortsætte i et andet alderssvarende tilbud, eksempelvis ved overgang fra dagpleje til børnehave, bliver dit barn udmeldt automatisk.

Skriv dit barn op - eller meld dit barn ud

Kontakt

Pladsanvisningen
Center for Dagtilbud og Børnesundhed

Sikkermail med MitID (for borgere)

Tlf. (+45) 98 45 50 00

Område Nord
Jesper Øgaard Andreasen
jeoa@frederikshavn.dk

Område Midt-Vest
Line Gram Larsson
lelr@frederikshavn.dk

Område Syd
Anja Sørensen
ansr@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.