Sundhed i folkeskolen

Undersøgelser og individuelle samtaler

Alle børn skal efter sundhedslovens bestemmelser tilbydes en forebyggende helbredsundersøgelse ved ind- og udskoling. Ved de to undersøgelser har vi fokus på alle mulige udfordringer i forhold til helbred, udvikling og trivsel. Du som forældre deltager ved indskolingsundersøgelsen, men har også mulighed for at deltage når sundhedsplejersken ser dit barn på andre tidspunkter i skoleforløbet.

Samtaler

I den individuelle samtale med barnet har vi fokus på barnets trivsel i skolen, i hjemmet og i fritiden. Hvis der er forhold du gerne vil, at sundhedsplejersken har særlig opmærksomhed på når hun taler med dit barn, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejersken. Inden samtalen skal dit barn besvare et spørgeskema, som sundhedsplejersken bruger som afsæt for samtalen.

Børnene vejes og måles.

Børnene vejes, måles og får tjekket syn. De har også mulighed for at snakke om, hvordan de har det og trives generelt.

Børnene vejes, måles og får tjekket syn. 

Ved udskolingsundersøgelsen har vi fokus på alle mulige udfordringer i forhold til den unges helbred, udvikling og trivsel.

Undervisning i folkeskolen

Vi samarbejder med skolens lærere om emner, der har med sundhed og trivsel at gøre. På nogle årgange tilbydes der undervisning i klasser eller i grupper. Her er målet at udvikle og støtte elevernes vilje og evne til at træffe sunde valg.

Det kan eksempelvis være:

 • kost
 • pubertet
 • sex
 • prævention
 • mobning
 • rygning
 • misbrug

Der er planlagt fast følgende undervisningsmoduler under hele skoletiden.

For at gøre det spændende og i øjenhøjde med eleverne får de besøg af Sundhedscirkus. Undervisningen er fordelt på flere lektioner, hvor der undervises i:

 • At holde sig rask
 • Fysisk aktivitet
 • Søvn
 • Mad og smagsværksted

Sundhedsundervisning med emner som:

 • humør
 • kost
 • måltider
 • søvn
 • familie
 • venner

Pubertetsundervisningen kan være i både 4. og 5. klasse – det afhænger af, hvordan børnene udvikler sig.

Her taler skolesundhedsplejersken med eleverne om livet som teenager. Her er fokus på, hvordan børnene forandrer sig både psykisk, fysisk og socialt.

Emnerne kan være:

 • kroppens udvikling
 • hvordan piger ofte udvikles før drenge
 • hvordan man kan udvikle sig i perioder
 • den første menstruation
 • andre relevante temaer der rører sig

Sundhedsundervisning med emner som:

 • humør
 • kost
 • måltider
 • søvn
 • familie
 • venner

8. klasses elever har to undervisningslektioner med sundhedsplejen. Undervisningen tager udgangspunkt i, hvordan livet er som teenager. Lektionerne er inden den individuelle udskolingssamtale.

Emnerne kan være:

 • kost og søvn
 • kammerater, fritid og familie
 • kroppen og hjernens udvikling
 • mental sundhed

Sundhedsplejersken underviser også om seksuel sundhed. Der bliver blandt andet talt om:

 • seksualitet
 • grænser
 • følelser
 • sexsygdomme
 • prævention

 

 

Du er velkommen til at kontakte Kitte Kvesel Aaen, der er faglig koordinator, på tlf. (+45) 30 69 72 24. Eller kontakt den sundhedsplejerske der er tilknyttet dit barns skole.

Find dit barns skolesundhedsplejerske

Har dit barn meget fravær?

Frederikshavn Kommune vægter den gode kontakt mellem forældre og de ansatte i barnets institution højt lige fra barnets første fraværsdag. Derfor har vi lavet denne guide, der viser forældre, hvad de kan forvente, når barnet er fraværende. 

Som forældre vil I eksempelvis blive kontaktet på barnets tredje fraværsdag, hvor en medarbejder blandt andet vil spørge ind til, hvordan det går. 

Du kan se hele oversigten over, hvordan pædagogen eller læreren vil tage kontakt, her:

Barnets fravær dag til dag

Du kan også læse mere om Kommunens politik på området. Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvornår fravær bliver bekymrende og hvilken lovgivning, der er på området:

Frederikshavn Kommunes politik om børns fravær

Ekstra tilbud til unge

Vi har en lang række sundhedstilbud til børn og unge i kommunen.

Læs mere om tilbuddene, og tilmeld dig her 

Overvægtsklinik

Forældre til børn i alderen 3 – 18 år som kæmper med vægten, kan komme et forløb, hvor et team af sundhedsplejersker og diætister støtter og vejleder til dig og dit barn, med henblik på vægttab. Det er muligt at få op til 6 årlige samtaler på enten klinikken på Frederikshavn sygehus eller Sundhedscentrene i Skagen og Sæby.

Du kan tale med sundhedsplejersken på dit barns skole, eller din småbørnssundhedsplejerske om tilbuddet. Jeres egen læge kan også henvise jer.

Sorggruppen

Sorg kan være en svær ting at stå med som barn og ung. I vores sorggrupper snakker vi om alt det der er svært når man mister, eller er tæt inde på en livstruende sygdom. Under ledelse af erfarne voksne deler børnene tanker og oplevelser med hinanden. Vi har to grupper:

 • Børnegruppen er for de 6-12-årige
 • Ungegruppen er for de 13-18-årige

Cool Kidz

Gratis fritidstilbud til børn i alderen 7-15 år, med fokus på styrke og kondition samtidig med at børnene deltager i sociale aktiviteter. Der er også mulighed for, at søskende og forældre kan deltage i træningen om lørdagen.

Glad og Lettet - Svømmeholdet

Dit barn kan komme på svømmehold i Sæby og Skagen. Her kan dit barn bevæge sig og svømme sammen med andre børn på mindre hold. Der er fokus på trivsel og velvære hos barnet. Tilbuddet er til børn mellem 7-12 år.