Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnenes Hus Lærkereden

Afdelingsleder: Marlene Jennet

Distriktsleder: Karin Holm Hansen

Daginstitutionen er: Kommunal aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 96 i alt, 27 i vuggestue, 69 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 10

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 5

Dato: 15.06.2022

Afdelingsleders underskrift: Marlene Marie Jennet

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnenes Hus Lærkereden

Dato: 15.06.2022

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Lærkeredens pædagogiske læreplan gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer i praksis

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Børnehaven og vuggestuen

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.
Evt. kommentarer:

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Personale og afdelingsleder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø - med særligt fokus på inddragelse af børnenes perspektiver i forbindelse med indretning af fysiske læringsmiljøer - valg af legetøj og materialer.
Faglig udvikling og evaluering - fortsæt den gode udvikling af evalueringskulturen - med systematisk anvendelse af data og dokumentation.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding til afdelingsleder og distriktsleder.

Dato: 15.06.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Børnehaven Mattisborgen

Afdelingsleder: Margit Brink Hansen

Distriktsleder: Rasmus Sandbjerg Holm

Daginstitutionen er: Kommunal Børnehave

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 43 i alt, 42 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 4

Antal pædagogiske assistenter ansat: 2

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 0

Dato: 22.06.2022

Afdelingsleders underskrift: Marlene Marie Jennet

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Børnehaven Mattisborgen

Dato: 22.06.2022

Tilsynsførende: Britta Jeppesen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Pædagogiske læreplan

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer af de pædagogiske læringsmiljøer i hele børnehaven - lavet den pædagogiske konsulent

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Observationer af alle børnegrupper i børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Nej.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Afdelingslederen og medarbejdere

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:

Barnesyn:
Udvikling af relationer, nærvær og følelser, interaktion og anerkendelse

Børnefællesskaber
Temaet: Mangfoldighed og inklusion
Faglig udvikling og evaluering:
Dokumentation af sammenhæng mellem læringsmiljø og børns læringsmiljøer

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Der er lavet overlevering til distriktsleder og afdelingsleder på et møde d. 29.4.2022

Dato: 22.06.2022

Tilsynsførendes underskrift: Britta Hilding Jeppesen

Download tilsynsrapport som PDF

Tilsynsrapport for pædagogisk tilsyn

Ved anmeldt tilsynsbesøg udfyldes følgende oplysninger af afdelingslederen for daginstitutionen, og sendes til den tilsynsførende konsulent senest 14 dage før tilsynsbesøget.

Daginstitution: Grønnebakken - Grønlandsvej

Afdelingsleder: Jacob Rove Lisborg / Helle Sørensen

Distriktsleder: 

Daginstitutionen er: Privat aldersintegreret institution

Specialtilbud tilknyttet: Ingen

Antal indskrevne børn: 49 i alt, 16 i vuggestue, 33 i børnehave

Antal pædagoger ansat: 6

Antal pædagogiske assistenter ansat: 1

Antal pædagogmedhjælpere/andet pædagogisk personale ansat: 3 + ejer (lærer)

Dato: 10.11.2022

Afdelingsleders underskrift: Jacob Rove Lisborg

Tilsynsførendes del

Følgende udfyldes af den tilsynsførende i forbindelse med det pædagogiske tilsyn.

Daginstitution: Grønnebakken, afdeling Grønlandsvej

Dato: 26.10.2022

Tilsynsførende: Mette Pedersen

Baggrund for tilsynsbesøget: Uanmeldt pædagogisk tilsyn

Inden tilsynsbesøget har afdelingslederen fremsendt følgende materiale til den tilsynsførende konsulent:
Læreplan gennemlæst
Materiale fra seneste tilsyn gennemlæst

I forbindelse med tilsynsbesøget er der indhentet følgende data:
Observationer i praksis

I forbindelse med tilsynsbesøget er der foretaget observationer på følgende stuer/grupper:
Vuggestuen
Børnehaven

For vurderinger af institutionens læringsmiljøer henvises til selvstændigt materiale, overleveret til ledelsen i forbindelse med tilsynsbesøget.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med de pædagogiske læringsmiljøer og den pædagogiske læreplan: Ja.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført tilsyn med institutionens arbejde med realisering af Børne- og Ungepolitikken og kommunale mål og fokuspunkter: Ja.

Der er i forbindelse med tilsynsbesøget ført samtale med:
Børn
Personale
Pædagogisk leder

Er der ved tilsynsbesøget fundet kritisable eller bekymrende forhold i institutionen, som skal udbedres? Nej.
Hvis ja, hvilke foranstaltninger træffer Center for Dagtilbud på baggrund af tilsynsbesøget?

Tilsynsbesøget giver anledning til følgende anbefalinger, som institutionen med fordel kan arbejde videre med:
Det pædagogiske læringsmiljø - De daglige rutiner:
Fokus på inddragelse af børnene i de praktiske gøremål i forbindelse med de daglige rutiner
Barnesyn - Udvikling af relationer:
Fokus på at udvikle relationer ml. barn-barn og barn-voksen i forbindelse med måltidets samtaler
Børnefællesskaber - Inklusion:
Fokus på at tilrettelægge læringsmiljøet, så alle børn har beskæftigelsesmuligheder og oplever mestring.
Fokus på at tilpasse krav og forventninger til barnets aktuelle udviklingsniveau.
Etablering af en evalueringskultur med systematisk observationer - for at videreudvikle praksis.

Hvilken form for opfølgning er der sket med personalegruppen, ledelsen og medarbejder på baggrund af tilsynsbesøget?
Tilbagemelding på tilsynet er givet til pædagogisk leder Helle Sørensen og ejer Jakob Lisborg, som er ansvarlige for at informere personalet om tilsynets anbefalinger.

Dato: 22.11.2022

Tilsynsførendes underskrift: Mette Pedersen