Foto af Cloostårnet i Frederikshavn

Cloostårnet har sæson åbent:

I perioden fra den 1. maj til og med 31. august - alle dage fra kl. 10-17
dog lørdag og søndage i juli fra kl. 10-18

10 minutter før lukketid er der ikke længere adgang op i tårnet, da der skal rengøres mm.

Bemærk, der er elevator i tårnet

Billetpriser:

Voksne 30 kr.
Børn 10 kr.
Årskort 50 kr.
Årskort børn 25 kr.

Mors dag / Fars dag 

Gratis entré for mor/far.

Større grupper

Grupper på mere end 10 personer får 10% rabat.
Der er gratis entre i Cloostårnet for Frederikshavn Kommunes børnehaver, vuggestuer, dagplejere, skoler (kommunale og private).

Onsdag den 21. august 2024 holder Cloostårnet åbent helt til kl. 21.30. 
Her får du mulighed for at se solen gå ned - endda helt fra oven af.
Husk, der er elevator i tårnet. 


Billetpriser: voksne 30 kr. og børn 10 kr.

Cloostårnet er et 60 m højt tårn, som er placeret midt i en hyggelig oase i Vandværksskoven ved Pikkerbakkerne i Frederikshavn.

Området i og omkring Cloostårnet har så meget at byde på.
Vidste du, at der ved Cloostårnet findes:

  • spiseplads med opstillede borde og bænke (nogle af bordene er overdækkede)
  • legeplads - hvor der er sandkasse, legehus, rutsjebane, gynger til fri afbenyttelse
  • grønt areal med god plads til diverse boldspil (når kiosken er åben, kan I gratis låne legeredskaber og spil som bolde, vikingespil, petanque)
  • Toiletter - som holder åbent i Cloostårnets åbningstid.

Cloostårnet er et oplagt sted for en hyggetur med familien.
Pak tæpper og picnickurven ned og nyd en skøn dag i det grønne.

Kiosken har ligesom tårnet åbent hver dag i perioden fra 1. maj til 31. august.
Der er elevator i Cloostårnet.

Cloostårnet befinder sig på Brønderslevvej 61 i Frederikshavn, vest for Bangsbo i Vandværkskoven.

Ved Cloostårnet finder du:

  • Toiletter (Åbne i Cloostårnets åbningstid)
  • Kiosk (Her kan du bl.a. få is, drikkevarer og souvenirs)
  • Borde og bænke hvor du kan nyde en madpakke, eller grille medbragt mad.
  • Legeplads til børnene.
  • Flot naturområde til en gåtur.

Har du brug for at komme i kontakt med tårnpasserne i Cloostårnets åbningstid , som er fra 1. maj til 31. august , kan de kontaktes på dette nummer:

Tlf: 23 35 70 87 - udenfor sæsonen besvares telefonen ikke

Cloostårnet bærer sit navn til minde om familien Cloos. Da Christian Cloos døde ugift i 1941, skænkede han i sit testamente Frederikshavn by arealet omkring Flade bakker sammen med en sum penge. Betingelsen var, at der blev bygget et udkigstårn på stedet til minde om hans forældres liv.

Det var arkitekt Leopold Teschl, som vandt konkurrencen om Cloostårnets design. Ideen inkluderede blandt andet en omdrejelig restaurant i tårnet. Idéen om restauranten blev dog forkastet af byrådet. Cloostårnet blev færdigt og indviet den 18. april 1962.

HVEM VAR CLOOS?

Konsul og købmand Christian Cloos blev født i 1863 og døde i 1941, knap 78 år gammel. Hans forældre var Konsul Christian Ludvig Cloos (1825-1912) og Oline Henriette Cloos (1825-1902). Christian Cloos var hele sit liv tilknyttet fødebyen Frederikshavn, hvor han var indehaver af en stor købmandsforretning, der blev grundlagt af hans far i 1854.

Cloos blev oplært i forretningen, men videreuddannede sig i Frankrig, England, Tyskland
og Holland, og førte forretningen videre med stor succes.

Han var formand for Frederikshavn handelsstandsforening fra 1893-1933 og var meget
aktiv i det faglige arbejde omkring provinsens
handelsstand.

Christian Cloos overtog det belgiske konsulat i 1894 og derefter det franske og det norske. Ved faderens død i 1912 overtog han også det hollandske konsulat.

HVAD ER DER VED TÅRNET I DAG?

Cloostårnet er et 60 meter højt udkigstårn, hvor der i godt vejr er udsigt til Skagen i nord, Læsø mod øst og den jyske ås mod syd.

Der er tre udsigtsplatforme i tårnet, og på det højeste niveau befinder man sig 160 meter over havet. Har man ikke lyst til at gå de mange trappetrin, kan man tage elevatoren.

Ved tårnet er der en kiosk, hvor der sælges is, slik mm. Der er en legeplads, hvor der er borde og bænke, så der er mulighed for at spise medbragt mad. En toiletbygning er åben i tårnets åbningstid.

Området er en del af Bangsboområdet, og selve tårnet er omgivet af Vandværksskoven,
som primært er en bøgeskov. En grusvej gennem skoven fører fra Cloostårnet til Bangsbomuseet.

Cloostårnet fick sitt namn till minne on familjen Cloos. När Christian Cloos dog ogift 1941
testamenterade han till Frederikshavn by arealen omkring Flade bakke tillsammans med
ett kontant belopp. Kraven var att det skulle byggas ett utkikstorn på platsen till minne om hans föräldrars liv.

Arkitekten Leopold Teschl vann tävlingen om Cloostårnet design. Designen inkluderande
bland annat en roterande restaurang i tornet. Iden med restauranger blev tyvärr inte godkänd av kommunnämnden. Cloostårnet blev färdigt byggt och invigt den 18 april 1962.

VEM VAR CLOOS ?

Konsul och Köpman Christian Cloos blev född 863 och dog 1941 knappt 78 år gammal. Hans förälder var konsul Christian Ludvig Cloos (1825-1912) och Oline Henriette Cloos (1825-1902).
Christian Cloos levde hela sitt liv i sin födelseby Frederikshavn, där han var innehavare av en stor livsmedelsaffär som hans far hade grundat 1854. Cloos fick sin grundutbildning som lärling i familjens livsmedelsaffär och utbildade sig vidare i Frankrike, England, Tyskland och Holland. Christian Cloos drev livsmedelsaffären vidare
med stor succé.

Han var ordförande i Frederikshavns handelsförening under tiden 1893-1933 och var
mycket aktiv inom provinsens handelsverksamhet. Christian Cools övertog de Belgiska konsulat 1894 och där efter de Franska och Norska. Vid sin Faders död 1912 övertog han också det Holländska konsulatet.

TORNET ERBJUDER I DAG

Cloostornet är ett 60 meter högt utkikstorn, i fint och klart väder är där sikt till Skagen
mot norrut, Læsø mot öster och den Jyske Åsen mot syd. Där är tre utsiktsplattformar i tornet och på den högsta nivå befinner man sig 160 meter över havet. Om man inte har lust att gå de många trappstegen kan man välja hissen. Sidan om tornet finns en kiosk där man kan köpa glass, godis mm. Där finns en lekplats, bord och bänkar där det är möjligt att äta medtagen mat samt en toalettbyggnad som är öppen när tornet är öppet. Området är en del av Bangsboområdet och själva tornet är omgivet Vandværksskoven som primärt är en bokskog. En grusväg genom skogen leder från Cloostårnet till Bangsbo Museum.

ÖPPET TIDER PÅ CLOOSTÅRNET

1 Maj till 31 augusti alla dagar 10 - 17
Där utöver i juli månad lördagar & söndagar Kl. 10 – 18.

Biljettpriser
Vuxen DKK 30,-
Barn DKK 10,-
Årskort DKK 50,-
Årskort Barn DKK 25,-
Grupper på 10 personer och där över: 10% rabatt.

Cloostårnet is named in memory of the family Cloos. Christian Cloos died unmarried in 1941; in his will he donated the area around Flade Bakker and a sum of money to Frederikshavn. A condition for the donation was that a tower should be build at the site in memory of his parents. The architect Leopold Teschl won the competition of the design of the Cloostårn. His idea included a rotatable restaurant at the top of the tower.
However, the idea of a restaurant was rejected by the City Council. Cloostårnet was completed and inaugurated on 18th of April 1962.

WHO WAS CLOOS?

Consul and whole sale dealer Christian Cloos was born in 1863 and died 78 years old in 1941. His parents were Consul Christian Ludvig Cloos (1825-1912) and Henriette Oline Cloos (1825-1902). All his life Christian Cloos had strong relations to Frederikshavn, where he was the owner of a large grocery store, which was founded by his farther in 1854. Christian Cloos was trained in the store, and continued his studies in France, England, Germany and Holland. He continued his father’s business with great success.

He was chairman of the trade association in Frederikshavn from 1893-1933. Christian Cloos became Belgian consul in 1894 and later also French and Norwegian consul. At his father’s death in 1912 he also took over the Dutch Consulate.


THE TOWER TODAY

Cloostårnet is a 60 meter high observation tower. From the top of the Tower you have a
panoramic view over most of Vendsyssel. In clear weather, you are able to see Skagen in north, Læsø in the east and Jyske Ås to the south. There are three platforms on the top of the tower. The highest level is 160 meters abovesea level. You can choose to use the stairs and climb 315 steps to the top, or you can take the elevator.


At the tower there is a kiosk where you can buy ice-cream, candy, coffee etc. You can
bring your own picnic, and use the playground, where you can find tables and benches. The toilet building is open during openings hours of the tower. The area is a part of Bangsbo and the tower is surrounded by the forest Vandværksskoven, which is primarily is a beech forest. A small road through the woods leads from Cloostårnet
to Bangsbo Museum.

OPENING HOURS

May, June, August: Monday through Sunday 10 – 17
July: Monday through Friday 10 – 17
Saturday and Sunday 10 – 18

Entrance fee
Adults DKK 30,-
Children DKK 10,-
Season ticket DKK 50,-
Season ticket children DKK 25,-
Groups (min. 10 persons) 10% discount

Cloostårnet trägt seinen Namen zur Erinnerung an die Familie Cloos. Als Christian Cloos im Jahr 1941 unverheiratet starb, übereignete er in seinem Testament der Stadt Frederikshavn das Areal „Flade Bakker“, zusammen mit einer Geldsumme. Als Bedingung sollte dort ein Aussichtsturm zur Erinnerung an das Leben seiner Eltern erbaut werden. Der Architekt Leopold Teschl gewann die Ausschreibung für das Design des Cloos-Turmes. Seine Idee war es, ein drehbares Restaurant in den Turm einzugebauen. Diese Idee wurde
jedoch von der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt. Cloostårnet wurde fertig gestellt und am 18. April 1962 eingeweiht.

WER WAR CLOOS?

Der Konsul und Kaufmann Christian Cloos wurde im Jahr 1863 geboren und verstarb 1941, kaum 78 Jahre alt. Seine Eltern waren Konsul Christian Ludvig Cloos (1825-1912) und Oline Henriette Cloos (1825-1902). Christian Cloos war zeitlebens mit seiner Geburtsstadt Frederikshavn verbunden, wo er Inhaber eines großen Kaufmannsgeschäfts war, das von seinem Vater 1854 gegründet wurde. Christian Cloos wurde in diesem Geschäft ausgebildet, bildete sich aber auch in Frankreich, England, Deutschland und Holland weiter. Das Geschäft seines Vaters führte er mit großem
Erfolg weiter. Er war von 1893-1933 Vorsitzender des Frederikshavner Einzelhandelsverbandes und in der beruflichen Arbeit mit dem Kaufmannsstand
der Provinz sehr aktiv.

BESCHREIBUNG VON CLOOSTÅRNET

Cloostårnet ist ein 60 m hoher Aussichtsturm, von dem aus Sie bei gutem Wetter Skagen im Norden, Læsø im Osten und Jyske Ås im Süden sehen können.

Es gibt drei Aussichtsplattformen im Turm, auf der höchsten Ebene befindet man sich 160 Meter über dem Meeresspiegel. Im Turm gibt es einen Aufzug, falls Sie die 315 Stufen nicht hinaufsteigen möchten.

Am Turm gibt es einen Kiosk, in dem Sie Eis, Süßigkeiten u.a.m. kaufen können. Ebenfalls gibt es einen Spielplatz, an dem Sie Tisch und
Bänke finden und so die Möglichkeit haben, Ihr mitgebrachtes Brot zu essen. Ein Toilettengebäude ist während der Öffnungszeiten des Turms offen.

Das Gebiet ist ein Teil des Bangsbo Gebietes und der Turm ist von Vandværksskoven umgeben, der hauptsächlich ein Buchenwald ist. Ein Kiesweg durch den Wald führt von
Cloostårnet zum Bangsbo Museum.

ÖFFNUNGSZEITEN DES TURMES

1. Mai bis 31. August Jeden Tag: 10-17 Uhr
Jedoch Samstags und Sonntags im Juli: 10-18 Uhr
Den Rest des Jahres ist der Turm geschlossen.

Eintritt
Erwachsene DKK 30,-
Kinder DKK 10,-
Saisonkarte - Erwachsene DKK 50,-
Saisonkarte - Kinder DKK 25,-
Gruppen (ab 10 Personen) 10% Rabatt