Fundraisingclub.dk

Fundraisingclub.dk er en privat fondsdatabase målrettet foreninger, der indeholder:

  • En tilskudsdatabase.
  • Oversigter over nyheder og ansøgningsfrister.
  • Et netværk for forenings-fundraisere.
  • En guide til at komme godt i gang med fundraising.

I tilskudsdatabasen kan du søge på fonde og puljer inden for bestemte emner og formål.

Frederikshavn Kommune har et foreningsabonnement, som giver alle foreninger i kommunen mulighed for at benytte databasen. 

Foreningen behøver ikke være godkendt under Folkeoplysningsloven.

Din forening må gerne oprette flere brugere. På den måde kan hele bestyrelsen eller en projektgruppe hjælpe hinanden med at holde øje med ansøgningsfrister eller søge penge til et konkret projekt.