Tilskud til foreninger

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft dokumentation for udgifter samt kursusprogrammet.

En ny lov om persondatabeskyttelse er trådt i kraft 25. maj 2018.

Du har mulighed for at læse mere om, hvordan kommunen behandler personlige oplysninger og dine rettigheder og pligter her

Folkeoplysningsudvalget kan afvise at imødekomme en ansøgning, hvis kurset har åbenlys karakter af ikke at være relevant i forhold til at understøtte aktiviteter for medlemmer under 25 år.  

Søg om uddannelsestilskud her

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft dokumentation for udgifterne.

Ved ansøgning om lokaletilskud kan der maksimalt søges om tilskud til vedligeholdelsesudgifter på 50.000 kr. Har foreningen flere vedligeholdelsesudgifter, skal foreningen søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud.

Der skal sendes en ansøgning for hvert lokale, der søges om tilskud til.

Ansøgning skal være sendt senest 1. april.

Søg om tilskud her

Som frivillig folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune har du mulighed for, at søge om godkendelse af nye egne lokaler. Vi yder ikke lokaletilskud til udendørsarealer- og anlæg - lejrpladser er dog undtaget.

Når du ansøger om lokaletilskud skal det afklares, om vi kan stille et offentligt eller selvejende egnede lokale til rådighed.

I er også altid velkommen til, at kontakte os for at høre, om der findes et offentligt eller selvejende lokale, der kan dække jeres behov, inden du sender en ansøgning.

Du kan kun få lokaletilskud til et lokale, hvis Folkeoplysningsudvalget har godkendt det som tilskudsberettiget lokale. Du kan læse mere om reglerne på vores Fritidsportal.

Godkendelse af nye lejede lokaler

Som frivillig folkeoplysende forening i Frederikshavn Kommune har du mulighed for, at søge om godkendelse af nye egne lokaler. Vi yder ikke lokaletilskud til udendørsarealer- og anlæg - lejrpladser er dog undtaget.

Når du ansøger om lokaletilskud skal det afklares, om vi kan stille et offentligt eller selvejende egnede lokale til rådighed.

I er også altid velkommen til, at kontakte os for at høre, om der findes et offentligt eller selvejende lokale, der kan dække jeres behov, inden du sender en ansøgning.

Du kan kun få lokaletilskud til et lokale, hvis Folkeoplysningsudvalget har godkendt det som tilskudsberettiget lokale. Du kan læse mere om reglerne på vores Fritidsportal.

Godkendelse af egne lokaler