Botilbuddet Suensonsvej

Hvis du ønsker et midlertidigt botilbud på Suensonsvej, skal du være vurderet i målgruppen for et midlertidig botilbud.

Du skal være opmærksom på, at der ikke er frit valg på botilbud efter §107. Det betydet, at selv om du bliver vurderet i målgruppen, så er det ikke sikkert, at du får tilbud om at komme på botilbuddet Suensonsvej.

Det besluttes ud fra en konkret og individuel vurdering af Frederikshavn kommune.

Hvis du ønsker en vurdering af, om du er i målgruppen for et botilbud, skal du kontakte:

  • Hvis du er under 30 år, og ikke modtager førtidspension: Den Kommunale Ungeindsats
  • Hvis du er over 30 år eller modtager førtidspension: Socialenheden 

Du vil derefter blive kaldt til en samtale, hvor du begynder et udredningsforløb. 

Kontakt Frederikshavn Kommune på tlf. 9845 5000, og du kan bede om, at blive omstillet til enten Den Kommunale Ungeindsats eller Socialenheden. 

Du skal være opmærksom på, at der er en egenbetaling i forbindelse med, at bo på botilbuddet Suensonsvej.

Kommunen betaler den støtte du har brug for, men du skal selv betale for kost og logi med mere præcis som, hvis du boede i egen bolig.

Egenbetaling vil blive beregnet individuelt og er afhængig af din indtægt og dine faste udgifter.

Botilbuddet Suensonsvej

Suensonsvej 1
9900 Frederikshavn 
Tlf.: 9845 7220
Tlf. 2421 3012 

Koordinator Natasja Kolind
Tlf.: 2335 6126

Administration
Tlf.: 9845 5000

Åbningstider:
Mandag - onsdag: 08:00-15:00
Torsdag: 08:00-17:00
Fredag: 08:00-14:00