Utilsigtede hændelser

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der opstår i forbindelse med behandling og pleje af borgere - altså under sundhedsfaglig opgaver. 

Den utilsigtede hændelse kan enten have medført en skade på borgeren eller potentielt kunne have medført en skade på borgeren. 

Der kan også være tale om en hændelse, der blev afværget, inden der skete noget; en såkaldt nær-hændelse. 

Utilsigtede hændelser kan ikke skyldes borgerens sygdom alene. Derimod kan den opstå, når der aktivt gøres noget forkert, eller når der opstår mere passive fejl; eksempelvis når noget overses, undlades eller ikke bliver gjort i tide. 

Sundhedspersonalet har pligt til at rapportere alle utilsigtede hændelser, der resulterer i: 

  • Et øget pleje-, udrednings- eller behandlingsbehov hos flere borgere på én gang.
  • At en borger må indlægges eller behandles.
  • At en borger får varigt funktionstab.
  • At en borger dør.

Derudover skal alle utilsigtede hændelser, også nær-hændelser, rapporteres uanset konsekvensen, hvis hændelsen finder sted inden for et af disse fire områder: 

  • Medicinering
  • Sektorovergange (eksempelvis i forbindelse med udskrivning fra eller indlæggelse på et hospital)
  • Infektioner
  • Patientuheld 

Autoriseret sundhedspersonale og personer, der varetager sundhedsfaglige opgaver, er forpligtede til at rapportere de utilsigtede hændelser, som de opdager.

Rapporteringspligten ligger hos den, der opdager hændelsen, og ikke nødvendigvis hos dem, der har været involveret i den utilsigtede hændelse. 

En utilsigtet hændelse skal rapporteres senest syv dage efter, at sundhedspersonalet har opdaget den.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med utilsigtede hændelser, kan du kontakte Frederikshavn Kommunes risikomanager:

Charlotte Skjødt Hansen
Tlf: 2160 4323 / 9845 5960
Mail: crha@frederikshavn.dk

Kontakt

Frederikhavn Kommunes risikomanager

Charlotte Skjødt Hansen
Tlf: 2160 4323 / 9845 5960
Mail: crha@frederikshavn.dk