Utilsigtede hændelser

En utilsigtet hændelse er en hændelse, som ikke er tilsigtet, men hvor en borger kunne være kommet til skade eller faktisk kom til skade i forbindelse med behandling og pleje – altså under sundhedsfaglige opgaver.

Hændelsen er utilsigtet, forbi det sundhedsfaglige personale, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre.

Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er udelukkende:

  • At skabe læring og forebygge, at de sker igen
  • At opbygge sikkerhedssystemer og indføre arbejdsgange, der forebygger utilsigtede hændelser, før de når at skade borger
  • At bidrage til kvalitetsudvikling på det sundhedsfaglige område og dermed forbedre patientsikkerhed

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med utilsigtede hændelser, kan du kontakte Frederikshavn Kommunes risikomanager:

Charlotte Skjødt Hansen
Tlf.: 21 60 43 23 / 98 45 59 60
Mail: crha@frederikshavn.dk

Kontakt

Frederikhavn Kommunes risikomanager

Charlotte Skjødt Hansen
Tlf.: 21 60 43 23 / 98 45 59 60
Mail: crha@frederikshavn.dk