Hvis du bliver syg

Du kan have ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er lønmodtager og bliver sygemeldt på grund af egen sygdom. Du kan ikke modtage sygedagpenge fra kommunen, hvis du modtager løn eller sygedagpenge fra din arbejdsgiver i forvejen.

Meld dig syg til din arbejdsgiver

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt.

Din sygemelding bliver registreret i NemRefusion. 

NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barseldagpenge for arbejdsgivere og selvstændige. 
Her kan de søge om syge- og barselsdagpenge og refusion for løntilskud og fleksjob digitalt. 
Når din sygemelding er registreret,
 får du en besked i din digitale postkasse, om at du har fået en meddelelse i ’Mit Sygefravær’.

Hvis du ikke modtager en meddelelse, skal du senest tre uger efter første fraværsdag kontakte kommunen og søge om sygedagpenge.

Læs om "Mit Sygefravær" på borger.dk

Læs om sygedagpenge på borger.dk

Har du brug for support til Mit Sygefravær - NemRefusion?

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte support fra Mit Sygefravær. 

Telefonisk åbningstid: mandag - fredag fra klokken 06.00 - 18.00

Telefon: 44 60 72 13 
E-mail: support@nemrefusion.dk
Krypteret e-mail: nemrefusion@sikker.kmd.dk 

Arbejder du som selvstændig erhvervsdrivende med overskud fra egen virksomhed? Så kan du være berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hvis du er sygemeldt på grund af egen sygdom.

Har du tegnet forsikring, kan du være berettiget til sygedagpenge fra første eller tredje hele fraværsdag.

Har du ikke tegnet forsikring, men har overskud fra egen virksomhed, kan du være berettiget til sygedagpenge efter to ugers sygdom.

Du skal anmelde dit sygefravær i NemRefusion.

NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barseldagpenge for arbejdsgivere og selvstændige. 
Her kan selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge og refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.

Anmeld sygefravær i NemRefusion

Læs om sygefravær på borger.dk

Har du brug for support til Mit Sygefravær - NemRefusion?

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte support fra Mit Sygefravær. 

Telefonisk åbningstid: mandag - fredag fra klokken 06.00 - 18.00

Telefon: 44 60 72 13 
E-mail: support@nemrefusion.dk
Krypteret e-mail: nemrefusion@sikker.kmd.dk 

En dom fra Østre Landsret betyder, at kommunerne ikke må stoppe udbetalinger af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Enkelte sager i Frederikshavn Kommune skal muligvis genoptages.

Fremover skal der ligge en afgørelse fra kommune eller Ankestyrelse, før kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpenge til borgere, der har fået deres sag afgjort efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. Det har Ankestyrelsen meddelt på baggrund af en dom fra Østre Landsret fra 4. maj 2018. 

Den nye praksis ændrer ikke på, hvordan kommunen og Ankestyrelsen vurderer, om en borger er i stand til at arbejde eller ej, jævnfør Sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed. 

Ændringen har kun betydning for, hvornår kommunen må stoppe med at udbetale sygedagpengene. 

Har dommen betydning for mig?

Dommen vurderes kun i ganske få tilfælde at have betydning for borgere i Frederikshavn Kommune.

Hvis du tror, der er mulighed for, at du skal have genoptaget din sag, skal du starte med at tjekke en paragraf og to datoer. Tjek følgende oplysninger, før du kontakter kommune eller Ankestyrelse: 

  1. Din sag skal være afgjort efter sygedagpengelovens § 7 om uarbejdsdygtighed.
  2. Se på datoen på brevet fra kommunen, hvor der står, at det nu er afgjort, at dine sygedagpenge stopper. 
  3. Tjek derefter, hvilken dato kommunen stopper udbetalingen af dine sygedagpenge. Hvis brevet fra kommunen eksempelvis er dateret 1/10, men stop for udbetalingen er sket før denne dato, eksempelvis 1/9, så skal du reagere.

Kan min sag være forældet?

Ankestyrelsen har i forbindelse med dommen fra Østre Landsret fastsat en forældelsesfrist på tre år. Hvis din sag er afgjort før 4. maj 2015, vil den være forældet, og du har dermed ikke ret til at få den genoptaget. 

Det er den myndighed (kommune eller Ankestyrelse), der sidst har behandlet din sag, der skal tage stilling til, om sagen er forældet (jf. reglerne i lov om forældelse af fordringer).  

Hvem skal jeg kontakte?

Du skal henvende dig til den myndighed, som senest har truffet afgørelse om, at dine sygedagpenge skal ophøre med tilbagevirkende kraft.  Det vil enten være kommunen eller Ankestyrelsen, du skal kontakte.

Fakta

  • Ankestyrelsen har fundet 230 sager på landsplan, der skal genoptages.
  • Frederikshavn Kommune har den opfattelse, at der ikke er truffet afgørelse jf. Lov om Sygedagpenge § 7 med tilbagevirkende kraft i kommunen, og har ikke umiddelbart mulighed for at søge de sager frem, der kan være omfattet af praksisændringen. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, om du kunne være omfattet.

Læs mere i principafgørelse 40-18

Kontakt

Jobcenter Frederikshavn
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. (+45) 98 45 50 00

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.