Anmeld olietank

Hvilke krav gælder for olietanke?

Når du køber en ny tank, skal du sikre dig, at tanken enten er typegodkendt eller CE-mærket.

Anlægget skal være forsynet med enstrenget rørføring.

Hvis tanken placeres oven på jorden, skal der være en overfyldningsalarm. 

Tanken skal desuden placeres, så den overholder en række afstandskrav til vandboringer med mere.

Hvis du vælger at opstille en plasttank, er der specielle regler for placering på grund af de brandmæssige forhold. 

Læs om olietanke på Borger.dk

Din olietank har kun en vis levealder. Der er derfor fastsat regler for, hvornår tanken skal udskiftes.

  • Tankens levealder afhænger bl.a. af, om tanken er nedgravet eller er placeret oven på jorden.
  • Det har også en betydning om tanken er lavet i plastik eller stål.
  • Du skal selv holde øje med, hvornår din olietank skal udskiftes. 
  • Du kan se, hvor gammel tanken er på olietankens tankattest og på tankens mærkeskilt.

Mærkeskiltet findes øverst på håndtaget på overjordiske tanke og omkring påfyldningsstudsen på nedgravede tanke.

Når du sløjfer en gammel tank, skal du sørge for, at tanken bliver tømt og rengjort først.

Hvis ikke tanken er tømt og rengjort, er der risiko for, at der med tiden går hul på tanken, og at din grund bliver forurenet.

Forsikring af villaolietanke

Når du køber fyringsolie hos en række danske olieselskaber, er du automatisk dækket af olieselskabernes olieforureningsforsikring.

Det er dog en forudsætning at din olietank er lovlig, under 6.000 liter, i ordentlig stand og at du bruger olien til opvarmning af din private bolig. 

Forsikringen dækker de udgifter, som det koster at få renset op efter en olieforurening. 

Læs om olieforureningsforsikring 

  Læs regler om sløjfningsterminer på Miljøstyrelsen.dk

Kontakt

Miljø
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 96

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.