Restaureringsprojekter

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket en forundersøgelse for et vandløbsprojekt udpeget i vandområdeplan 2 for en vandløbsstrækning i Jerup Å (vandområde o8037), som fremgår af nedenstående oversigtskort.

Forundersøgelsen skal undersøge muligheden for at forbedre vandløbskvaliteten ved at gennemføre genslyngning af vandløbet samt udlægge groft materiale i vandløbet.

Kort over Jerup og omegn

Forundersøgelsen gennemføres med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Logoer

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket en forundersøgelse for et vandløbsprojekt udpeget i vandområdeplan 2 for to vandløbsstrækninger i Tøsbæk (vandområde o7860 Tøsbæk 2 og o10323 Tøsbæk 3), som fremgår af nedenstående oversigtskort.

Forundersøgelsen skal undersøge muligheden for at forbedre vandløbskvaliteten ved at gennemføre genslyngning af vandløbet samt udlægge groft materiale i vandløbet.

Kort over Stagsted og omegn

Logoer

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket et restaureringsprojekt i Skærum Å (o8968_e Skærum Å 1)

Formålet med projektet er at skabe forbedrede fysiske forhold i vandløbet ved bl.a. at skabe bedre levesteder og skjulesteder for smådyr, fisk og fiskeyngel.

Der skal ske genslyngning af en delstrækning af vandløbet, mens der på en anden delstrækning skal etableres nogle lavvandede gydestryg.

Projektet gennemføres med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Kortudsnit af Skærum Å med to luftfotos ind over med delstrækninger

Logoer

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket et restaureringsprojekt for vandløbsstrækningen o7934_a i Bangsbo Å, hvor der skal udlægges groft materiale i vandløbet.

Formålet med projektet er, at forbedre forholdene for flora og fauna i vandløbet for dermed at medvirke til at sikre vandområdets miljømål.

Vandområdets beliggenhed vises på nedenstående kort.

Projektet gennemføres med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Bangsbo Å

Logoer

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket et restaureringsprojekt for vandløbsstrækningen o8961 i Sæby Å, hvor der skal sikres passage ved en spærring (AAL-649) i vandløbet. Spærringen består af et stejlt stryg, som forhindrer fri passage for fisk og smådyr i vandløbet.

Formålet med projektet er at fjerne spærringen for den fri passage ved at udligne faldet i vandløbet hen over en strækning på ca. 300 m. Dette gennemføres ved at sænke bunden i vandløbet og udlægge gydegrus og skjulesten. Indsatsen gennemføres på den strækning, der vises på nedenstående kort.

Projektet gennemføres med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Sæby Å

Logoer

Frederikshavn Kommune gennemfører i øjeblikket et restaureringsprojekt for vandløbsstrækningen o10327 i Hørbylund Møllebæk, hvor der skal sikres passage ved en spærring (AAL-384) i vandløbet. Spærringen består af et kraftigt fald på 1,3 meter efter en rørbro. Faldet forhindrer fri passage for fisk og smådyr i vandløbet.

Formålet med projektet er at fjerne spærringen for den fri passage ved at omlægge rørbroen og nedenfor grave et nyt vandløbsforløb på ca. 130 m og dertil hæve bunden på yderligere 30-40 m af vandløbet ved at udlægge grus og sten. Indsatsen gennemføres på den strækning, der vises på nedenstående kort.

Projektet gennemføres med tilskud fra EU og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Kort over restaureringsprojekt i Hørbylund Møllebæk

Logoer

Kontakt

Natur og vand
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 86

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.