Kvalitetsstandard for madservice

I Frederikshavn Kommune bliver maden bragt ud til din bopæl af din valgte leverandør.

Du kan visiteres til hjælp fra hjemmeplejen til færdig tilberedning og servering.

Du kan få madservice, hvis du har en nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, og derfor ikke kan klare hele eller dele af madlavningen i dit hjem. Tildeling fokuserer på dine egne ressourcer.

Visitationsenheden
Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Telefontid: 98 45 53 54 mellem klokken 08.00-09.30

Visitator træffer afgørelse om bevilling af madservice senest 7 dage efter din henvendelse. Afgørelsen sendes efterfølgende skriftligt til dig.

Levering af madservice til dig, der er nyvisiteret, skal ske hurtigst muligt og senest 3 dage efter, at du er visiteret.

Der er frit valg på området, hvilket betyder, at du kan vælge mellem Frederikshavn Kommunes godkendte leverandører.

Du kan finde en oversigt over godkendte leverandører på frederikshavn.dk eller henvende dig til Visitationen.

Der er egenbetaling for madservice, således at du enten bliver trukket i din pension, såfremt du har givet fuldmagt til dette eller får tilsendt en opkrævning.

Du kan få oplyst den aktuelle pris for madservice hos Visitationsenheden.

Der gælder standarder for, hvornår din mad skal leveres, alt efter hvilken type det er. Se de specifikke standarder længere nede.

Den leverede mad skal afleveres i dit hjem og må aldrig stilles udenfor.

Leverandøren skal kunne levere madservice samtlige dage i året.

Fristen for afbestilling af madservice er kl. 12.00 dagen før leveringen.
Afbestilling skal ske direkte til den valgte leverandør. Hvis man afbestiller senere end dette tidspunkt, skal man betale for maden.
Telefonnummer fremgår af menuplanerne.

Du har mulighed for at bestille gæsteportioner (dog ikke til større selskaber, fødselsdage mv.). Gæsteportioner og pris aftales og afregnes særskilt med den valgte leverandør af madservice.

Der kan være mulighed for tilkøbsydelser ved de enkelte leverandører, og nærmere information omkring dette kan du rekvirere ved din valgte leverandør.

Gæstemad og tilkøbsydelser skal betales via leverandøren og kan ikke trækkes i pensionen.

Én portion hovedret og biret vil følge anbefalingerne for middagsmåltidet.

Sammensætningen af energiprocentfordelingen kan variere i forhold til ovenstående afhængig af diættype.

De råvarer, som anvendes i madproduktionen, skal være af høj kvalitet. Råvarerne skal være friske og anvendes til det formål, de er indkøbt til. Råvarevalget skal som hovedregel følge årstidens udbud.

Økologiske råvarer kan indgå i produktionen.

Overordnet følges Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Den Nationale Kosthåndbog, som kan ses på www.kosthåndbogen.dk.

Varmt mad

Varmt mad er mad, der produceres i en sammenhængende proces og umiddelbart derefter bliver leveret til eller serveret for dig. Der er krav til emballagen i et varmholdt system, og det valgte materiale skal kunne holde maden varm ved en temperatur på minimum +65 ̊C. Det gælder både for transportkassen og selve serveringssystemet. Maden skal leveres til dig i biler godkendt til transport af mad, dagligt i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00, eller kan hentes eller indtages inden for dette tidsrum ved leverandøren. Leveringstidspunktet kan fraviges efter aftale mellem leverandør og borger.

Kølemad

Kølemad er mad, der efter fremstillingen nedkøles hurtigt. I en køleproduktion er kravet til emballagen, at den skal kunne tåle lave kuldegrader og kunne tåle opvarmning til + 200 ̊C. Emballagen skal være velegnet til opvarmning i ovn eller mikrobølgeovn. Temperaturen på maden må ved levering maksimum være + 10 ̊C. Mad til indtagelse samme dag skal inden kl. 12.00 transporteres til dig i biler godkendt til transport af mad, eller kan afhentes/indtages ved leverandøren.

Køle-/vakuummad

Køle-vakuummad er mad, der efter fremstilling nedkøles hurtigt. Derefter pakkes maden i kontrolleret atmosfære, så madens holdbarhed forlænges.

I en køleproduktion er kravet til emballagen, at den skal kunne tåle graderne -18 grader til + 200. Emballagen kan tåle ovn og mikrobølgeovn. Temperaturen på maden må ved levering maksimalt være + 10 ̊C. Maden leveres i tidsrummet 8- 18, og der leveres mad til 7 dage af gangen. 

Hygiejne

Leverandøren skal til enhver tid sikre hygiejnisk korrekt håndtering af maden i samtlige led af produktionen og distributionen. Dette betyder, at medarbejdere, som enten producerer eller distribuerer maden, skal have uddannelse i eller viden om hygiejnisk korrekt håndtering af maden.

Leverandøren har en forpligtelse til at vejlede dig i korrekt opbevaring og tilberedning af den leverede mad.

Emballage

Emballagen skal opfylde gældende lovgivning i forhold til opbevaring.
Emballagen skal være af et miljøvenligt materiale, som kan recirkuleres.
Hvis der vælges et engangssystem, skal emballagen kunne højforbrændes uden dannelse af giftstoffer.

Emballagen skal være let at åbne for modtageren og af et let materiale. Leveres maden til dig i en transportkasse, gælder det, at denne skal være let for dig at håndtere.

Hvis du er forhindret i at modtage madservice, skal du give leverandøren besked.

Hvis du ikke åbner døren, vil medarbejderen undersøge årsagen hertil ved at kontakte pårørende, din valgte kontaktperson eller Visitationen. Hvis det ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste udvej rekvirere en låsesmed for din regning.

Dit hjem skal være røgfrit, mens madservice leveres og husdyr skal være lukket inde

Der skal være gode adgangsforhold til dit hjem. Du skal selv sørge for at få ryddet sne, samt sikre at der ikke er glat, når hjælpen kommer til dig.

Produktionen af mad skal foregå med deltagelse af mindst én leder eller medarbejder med en kostfaglig uddannelse. Maden bringes ud af medarbejdere, som er oplært i håndtering af de krav til leverancen, som den af leverandøren valgte produktionsform stiller.

Leverandøren er ansvarlig for ved igangsættelse af madservice at sikre, at du er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til leverandøren.

De medarbejdere, der kommer i dit hjem, har tavshedspligt.
Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse.

Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op.

Hvis du er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn Kommune, hvis dine forhold ændres.

Fødevarestyrelsen har det overordnede ansvar for kontrol på fødevareområdet.

Ønsker du at klage over tildelingen af madservice, skal klagen rettes til:

Visitationsenheden
Center for Social og Sundhedsområdet
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Hvis du klager vil Visitationsenheden revurdere dit behov for madservice. Hvis afgørelsen fastholdes, sender Visitationsenheden din klage videre til Ankestyrelsen. Du vil herefter få svar direkte fra Ankestyrelsen.

Klage over levering af madservice skal rettes til din leverandør. Opnås der ikke enighed, kontaktes Visitationsenheden.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.