Hvad koster en plads i fritidstilbud?

Indmeldelse kan ske til den 1. eller den 16. i en måned.

Du har altid 1 måneds opsigelse, og du kan opsige din plads pr. den 30./31. i en måned. 

Indskriv eller udmeld dit barn her

Pladsanvisningen sender et girokort til betalingen omkring den 20. i hver måned. Du har også mulighed for at betale via pengeinstitutternes betalingsservice. 

Når du har indmeldt dit barn får du automatisk sendt et girokort med opkrævningen for den første måned. Du vil altid blive opkrævet forældrebetalingen månedsvist.

Du kan selvfølgelig også tilmelde betalingen til pengeinstitutternes betalingsservice.

Hvis du ikke kan betale til tiden, kan du henvende dig til vores betalingskontor for at indgå en aftale om betaling. Ring 98 45 50 00 for kontakt til betalingskontoret.

Hvis du overskrider betalingsfristen, skal du betale et rykkergebyr på 250 kr.

Hvis du ikke betaler til tiden eller indgår en betalingsaftale, overgår restancen til opkrævning hos SKAT.