Har du brug for at søge friplads i SFO?

Ved søskendetilskud betaler du fuld pris for den dyreste plads, og du får 50 procent tilskud til betalingen for øvrige pladser.

Du skal dog lægge mærke til, at tilskudsordningen ikke gælder børn og unge med pladser i fritids- og ungdomsklub. 

Reglerne om søskendetilskud gælder for pladser til børn i dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO, også til børn i privatinstitution, eller hvis du får tilskud til privat pasning.

Du kan søge hel eller delvis økonomisk friplads, hvis din husstands aktuelle indkomst pr. januar 2023 er under 601.200 kr. årligt, når arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) og ATP er trukket fra.

Har du mere end ét barn under 18 år i hjemmet, forhøjes din husstands indtægtsgrænse med 7.000 kr. pr. barn udover det første.

Hvis du er enlig forsøger forhøjes indtægtsgrænsen med yderligere 67.719 kr.

Sådan søger du om økonomisk friplads

Du kan søge om økonomisk friplads via linket under Selvbetjening.

Når dit barn skifter mellem dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO følger din økonomiske fripladsbevilling automatisk med over til det nye tilbud.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.