Dit barn skal starte i skole fra august i det år, hvor de fylder seks år.

Du kan vælge en anden skole 

I Danmark er der frit skolevalg. Det betyder, at du frit kan vælge en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads på den skole, du gerne vil benytte.

Det sker efter reglerne om frit skolevalg.  Læs mere om reglerne for frit skolevalg på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Særligt skal du være opmærksom på, at du selv skal betale transport, hvis du i forbindelse med frit skolevalg, vælger en skole, hvor dit barn får behov for transport. 

Hvornår kan dit barn starte i skole?

Dit barn skal være fyldt 5 år inden 1. oktober i det skoleår, du gerne vil have, at barnet skal starte i skole. 

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte tidligere, skal du søge om tidligere skolestart - brug linket nederst på siden. 

Skolens leder beslutter sammen med jer som forældre eller den, der har forældremyndigheden, om barnet kan begynde tidligere i skole. 

Søg om tidligere skolestart

Der er undervisningspligt fra august i det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Det er dog i ganske særlige tilfælde muligt at lade sit barn begynde i skole ét år senere end undervisningspligten indtræder.

Det er Frederikshavn kommune der skal godkende udsættelsen.

Beslutningen om at udsætte undervisningspligten skal træffes medio januar i kalenderåret, hvor barnet fylder seks år.

Udsættelse skal ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet og være begrundet i barnets udvikling. Det er altid forældremyndighedsindehaveren, der skal søge om skoleudsættelse og ansøgningen skal indeholde følgende elementer:

  • Udtalelse fra forældremyndighedsindehaveren, der begrunder årsagen til ansøgning om skoleudsættelse med udgangspunkt i barnets udvikling. Ansøgningen skal sendes gennem Frederikshavn kommunes hjemmeside. Ansøgningen finder du længere nede på denne side.
  • Udtalelse fra barnets daginstitution.
  • Daginstitutionen skal desuden i samarbejde med forældrene beskrive hvilke tiltag, der iværksættes for at understøtte barnets udvikling i skoleudsættelsesperioden (handleplan).

En skoleudsættelse bevilges efter Folkeskolelovens § 34 stk. 2.

Søg om senere skolestart

Vil du undervise dit barn derhjemme, skal du indsende et oplysningsskema til kommunen.

Du skal oplyse:

  • Hvilke børn, der deltager i undervisningen
  • Hvor undervisningen foregår
  • Hvem der skal undervise og hvilken uddannelse underviseren har


Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen.

Du kan få oplysningsskema til meddelelse om hjemmeundervisning ved at maile til Center for Børn og Skole.

Kontakt

Susanne Madsen
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole

Tlf. (+45) 98 45 90 06
suma@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.