Sundhed i folkeskolen

Undersøgelser og individuelle samtaler

Alle børn skal efter sundhedslovens bestemmelser tilbydes en forebyggende helbredsundersøgelse ved ind- og udskoling. Ved de to undersøgelser har vi fokus på alle mulige udfordringer i forhold til helbred, udvikling og trivsel. Du som forældre deltager ved indskolingsundersøgelsen, men har også mulighed for at deltage når sundhedsplejersken ser dit barn på andre tidspunkter i skoleforløbet.

Samtaler

I den individuelle samtale med barnet har vi fokus på barnets trivsel i skolen, i hjemmet og i fritiden. Hvis der er forhold du gerne vil, at sundhedsplejersken har særlig opmærksomhed på når hun taler med dit barn, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejersken. Inden samtalen skal dit barn besvare et spørgeskema, som sundhedsplejersken bruger som afsæt for samtalen.

Børnene vejes og måles.

Børnene vejes, måles og får tjekket syn. De har også mulighed for at snakke om, hvordan de har det og trives generelt.

Børnene vejes, måles og får tjekket syn. 

Ved udskolingsundersøgelsen har vi fokus på alle mulige udfordringer i forhold til den uges helbred, udvikling og trivsel.

Undervisning i folkeskolen

Vi samarbejder med skolens lærere om emner, der har med sundhed og trivsel at gøre. På nogle årgange tilbydes der undervisning i klasser eller i grupper. Her er målet at udvikle og støtte elevernes vilje og evne til at træffe sunde valg.

Det kan eksempelvis være:

 • kost
 • pubertet
 • sex
 • prævention
 • mobning
 • rygning
 • misbrug

Der er planlagt fast følgende undervisningsmoduler under hele skoletiden.

For at gøre det spændende, og i øjenhøjde med eleverne, får de besøg af Sundhedscirkus. Undervisningen er fordelt på flere lektioner, hvor der undervises i:

 • håndhygiejne
 • hvordan vi holder os raske
 • sund kost
 • søvn
 • motion

Sundhedsundervisning med emner som:

 • humør
 • kost
 • måltider
 • søvn
 • familie
 • venner

Her taler skolesundhedsplejersken med eleverne om livet som teenager. Her er fokus på, hvordan børnene forandrer sig både psykisk, fysisk og socialt.

Emnerne kan være:

 • kroppens udvikling
 • hvordan piger ofte udvikles før drenge
 • hvordan man kan udvikle sig i perioder
 • den første menstruation
 • andre relevante temaer der rører sig

Sundhedsplejersken underviser i 8. klasse om seksuel sundhed.

Der bliver blandt andet talt om

 • seksualitet
 • grænser
 • følelser
 • sexsygdomme
 • prævention

Du er velkommen til at kontakte Kitte Kvesel Aaen, der er faglig koordinator, på tlf. (+45) 30 69 72 24. Eller kontakt den sundhedsplejerske der er tilknyttet dit barns skole.

Find dit barns skoles sundhedsplejerske

Har dit barn meget fravær?

Frederikshavn Kommune vægter den gode kontakt mellem forældre og de ansatte i barnets institution højt lige fra barnets første fraværsdag. Derfor har vi lavet denne guide, der viser forældre, hvad de kan forvente, når barnet er fraværende. 

Som forældre vil I eksempelvis blive kontaktet på barnets tredje fraværsdag, hvor en medarbejder blandt andet vil spørge ind til, hvordan det går. 

Du kan se hele oversigten over, hvordan pædagogen eller læreren vil tage kontakt, her:

Barnets fravær dag til dag

Du kan også læse mere om Kommunens politik på området. Her finder du blandt andet en beskrivelse af, hvornår fravær bliver bekymrende og hvilken lovgivning, der er på området:

Frederikshavn Kommunes politik om børns fravær

Ekstra tilbud til unge

Vi har en lang række sundhedstilbud til børn og unge i kommunen.

Læs mere om tilbuddene, og tilmeld dig her 

Overvægtsklinik

Forældre til børn i alderen 3 – 18 år som kæmper med vægten, kan komme et forløb, hvor et team af sundhedsplejersker og diætister støtter og vejleder til dig og dit barn, med henblik på vægttab. Det er muligt at få op til 6 årlige samtaler på enten klinikken på Frederikshavn sygehus eller Sundhedscentrene i Skagen og Sæby.

Du kan tale med sundhedsplejersken på dit barns skole, eller din småbørnssundhedsplejerske om tilbuddet. Jeres egen læge kan også henvise jer.

Sorggruppen

Sorg kan være en svær ting at stå med som barn og ung. I vores sorggrupper snakker vi om alt det der er svært når man mister, eller er tæt inde på en livstruende sygdom. Under ledelse af erfarne voksne deler børnene tanker og oplevelser med hinanden. Vi har to grupper:

 • Børnegruppen er for de 6-12-årige
 • Ungegruppen er for de 13-18-årige

Fit for Kids – motionsgrupper

Dit barn kan være med på motionsholdet Fit for Kids, hvis dit barn vejer for meget. På holdet har vi fokus på dit barns trivsel og selvværd - og i mindre grad på vægt/BMI. Det skal nemlig være sjovt at bevæge sig. 

Glad og Lettet - Svømmeholdet

Dit barn kan komme på svømmehold i Sæby og Skagen. Her kan dit barn bevæge sig og svømme sammen med andre børn på mindre hold. Der er fokus på trivsel og velvære hos barnet. Tilbuddet er til børn mellem 7-12 år.