Bruger du ikke dit hjælpemiddel?

Kontakt Hjælpemiddelenheden på tlf. 98 45 54 00, når du ikke længere har brug for dit hjælpemiddel.

Hvis du har mulighed for selv at aflevere hjælpemidlet, kan du gøre det til alle hverdage mellem klokken 8.00-14.00:

Falck Hjælpemidler
Knivholtvej 11
9900 Frederikshavn

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj.

Hvis du har behov for et kropsbårne hjælpemiddel kan du søge Frederikshavn Kommune om dette.

Kriterier for støtte:

 • Du kan få hjælp til genbrugshjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk handicap, og hvis der er tale om en væsentlig lettelse og afhjælpning i din dagligdag.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj jf. Servicelovens § 112

Disse hjælpemidler er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj/indlæg
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • diabetes
 • inkontinenshjælpemidler (bleer/katetre)
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der egenbetaling, for eksempel håndsyede sko.

Sagsbehandlingsfristen for kropsbårne hjælpemidler er otte uger.

Frit valg af leverandør

Du har ret til frit at vælge leverandør. Hvis du ønsker en anden leverandør, kan du få refunderet udgiften. Tilskuddet kan dog højst udgøre det beløb som kommunen skulle have betalt ved sin leverandør.

Du betaler selv merprisen direkte til leverandøren.

Skal du på besøg, og har brug for hjælpemidler

Hvis du har et hjælpemiddel, du ikke umiddelbart kan medbringe, kan du kontakte Hjælpemiddelenheden for evt. at låne et ekstra hjælpemiddel på tlf. 98 45 54 00.
Telefontid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 9.30.

Hvis du får besøg af en person, der bruger et hjælpemiddel, som ikke umiddelbart kan medbringes, er det den kommune, som vedkommende bor i, du skal kontakte.

Du kan ikke få et hjælpemiddel (f.eks. en kørestol), som du kun har brug for i forbindelse med ferie- og weekendophold.

Det er muligt at leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, men det er noget, du selv skal stå for.

Leje af hjælpemidler

Du har kan leje hjælpemidler hos Falck Hjælpemidler, Knivholtvej 11, 9900 Frederikshavn, tlf. 21 47 02 16 eller mail frederikshavn@falck.dk (du skal forvente en behandlingstid på op til 5 hverdage efter din henvendelse).

Er dit hjælpemiddel gået i stykker?

Du skal selv vedligeholde dit hjælpemiddel og betale for udgifter til drift og vedligehold som følge af almindelig slitage. Det kan eksempelvis være:

 • udskiftning af dæk og slanger på kørestol,trehjulet cykel mv. (vær opmærksom på at trykket i dækkene på en kørestol har betydning for om bremserne virker)
 • forsåling af sko
 • efterspænding af skruer
 • rengøring mv.

Hvis du har en kørestol, betaler du selv, når du skal have udskiftet dæk og slanger. Har du brug for at få udskiftet dæk eller slanger mere end en gang om året, kan du søge om at få refunderet dine udgifter.

Har du flere hjælpemidler, der har brug for udskiftning eller lapning indenfor samme år, skal du kun selv sørge for det ene hjælpemiddel. 

Du kan få hjælp til nødvendige reparationer af et hjælpemiddel ved at henvende dig til Hjælpemiddelenheden.

Husk, at gemme kvitteringen for dine udgifter.

Der er mulighed for, at du selv kan vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en privat forhandler.

Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Hvis du ønsker at benytte Fritvalgsordningen, skal du kontakte din sagsbehandler i Hjælpemiddelenheden.

Hvis du har behov for et eller flere genbrugshjælpemidler kan du søge Frederikshavn Kommune om dette.

Genbrugshjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som udlånes og genbruges jf. Servicelovens § 112, f.eks. kørestole, toiletforhøjer mv.

Kriterier for støtte:

 • Du kan få hjælp til genbrugshjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk handicap, og hvis der er tale om en væsentlig lettelse og afhjælpning i din dagligdag.

Hjælpemidlerne udlånes til dig og skal leveres tilbage til kommunen, når du ikke længere har brug for dem.

Sagsbehandlingsfristen for genbrugshjælpemidler er op til tolv uger.

Frit valg af leverandør

Du har ret til frit at vælge leverandør. Hvis du ønsker en anden leverandør, kan du få refunderet udgiften. Tilskuddet kan dog højst udgøre det beløb som kommunen skulle have betalt ved sin leverandør. Dog skal du være opmærksom på, at hjælpemidlet skal returneres til kommunen, når du ikke længere har behov for det. Også hvis du har haft en evt. merudgift.

Du betaler selv merprisen direkte til leverandøren.

Kontakt

Hjælpemiddelenheden

Send sikkert med NemID (for borgere)

Sikker Mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 54 00

Telefontid
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 8.00 - 9.30
Onsdag lukket

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.