Personer med betydeligt nedsat funktionsevne kan søge om en ledsager, når de færdes uden for hjemmet. Du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden

En ny lov om persondatabeskyttelse er trådt i kraft 25. maj 2018.

Du har mulighed for at læse mere om, hvordan kommunen behandler personlige oplysninger og dine rettigheder og pligter

Udfyld ansøgningsskemaet

Du får sammen med din bevilling information, som beskriver:

  • Hvordan ordningen fungerer
  • Hvordan du bestiller ledsagelse
  • Hvilke typer af aktiviteter ledsagelse kan bruges til
  • Hvad en ledsager må og ikke må hjælpe dig med

Du kan benytte kommunens ledsagerkorps, eller du kan selv udpege en person.

Kommunen skal dog godkende og ansætte den udpegede person.

Dog må det ikke være en forældre, ægtefælle eller anden nærtstående person.

Ledsagerkort

Er du ikke bevilget ledsagelse efter servicelovens § 97 eller § 45 kan du henvende dig til Dansk Handicaporganisationer og søge om et ledsagekort. 

Du kan tage din ledsager gratis med på teatre, museer, kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver.

Du kan  læse mere om et ledsagerkort på Handicaporganisationernes Brugerservice

Bestille /ændre ledsagelse

Du skal senest 5 hverdage før bestille din ledsagelse.

Ledsagelse kan minimalt være 2 timers varighed pr. gang.

Afbestilling af ledsagelse

Du kan senest 2 hverdage før aflyse din ledsagelse inden kl. 9.00. Ved rettidig aflysning undgår du træk i timer.

Ved aflysning skal du kontakte Ledsageordningen. 

Du kan inden for en periode på 6 måneder spare timer sammen. Timer, der er opsparet men ikke opbrugt, bortfalder efter 6 måneder. Opsparingen bortfalder ikke ved årsskifte.

Du kan læse mere om opsparingen Vejledning om ledsageordning på Retsinformation

Ledsagelsen er gratis

Du skal selv betale for udgifter i forbindelse med ledsagelsen. Det kan f.eks være:

  • Billetter eller ”nødvendig bespisning” til ledsageren
  • Du kan få dækket disse udgifter med op til 883 kroner årligt (2018-niveau)
  • Du skal sandsynliggøre, at du har haft udgifterne med kvitteringer eller på anden vis

Ledsagerkort

Du kan tage din ledsager gratis med på teatre, museer, kulturelle arrangementer, i forlystelsesparker og zoologiske haver

Du kan  læse mere om et ledsagerkort på Handicaporganisationernes Brugerservice

Personer over 18 år - Servicelovens paragraf 97.
Personer fra 12 - 18 år - Servicelovens § 45

Ønsker du at søge om ledsagelse for blinde eller svagsynede over 67 år kan du finde et ansøgningsskema på Dansk Blindesamfunds hjemmeside, eller du kan ringe til dem og få tilsendt et ansøgningsskema.

Fra 1. marts 2021 til udgangen af 2024 administrerer Dansk Blindesamfund en forsøgsordning, hvor du som blind eller stærkt svagsynet kan søge om ledsagelse, selvom du er fyldt 67 år.

For at falde inden for målgruppen til forsøgsordningen skal du:

  • Være blind eller stærkt svagsynet. Det vil sige at du har en synsrest på max 10 %, svarende til visus 6/60 eller derunder
  • Være fyldt 67 år og have lovligt ophold i Danmark
  • Ikke modtage ledsagelse efter Servicelovens § 97.

Du kan læse mere om ordningen på Dansk Blindesamfunds hjemmeside

Kontakt

Ledsageordningen

Send sikkert med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 51 80
Tlf. (+45) 98 45 51 99

Telefontid 
Hverdage kl. 8 - 9.30

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.