Tandpleje børn og unge

Du og dit barn bliver indkaldt til første tandundersøgelse i form af et gruppemøde, når barnet fylder 10 måneder. Derefter er næste tandundersøgelse, når barnet fylder 3 år. 

I den alder skaber Tandplejen den bedste kontakt til børnene.   

Alle børn er automatisk tilmeldt den kommunale tandpleje, og I er som forældre til enhver tid velkomne til at kontakte tandplejen, også før barnet fylder 3 år.

Her kan du finde tips til tandpleje for børn i alderen 0-5 år

Bruger dit barn sut? Læs mere her

Fra mælketænder til voksen-tænder

Tandskiftet indledes med frembrud af 6-års tænderne, der kommer frem inde bag den bagerste mælkekindtand. Det er en stor tyggetand, som er relativ lang tid om at finde helt op på plads.

Tænderne skal børstes rene hver dag

I denne periode er det ekstremt vigtigt, at tandbørsten rengør de nye tænder hver dag. 6-års tænderne ligger ofte halvvejs dækket af tandkødet, og det kan være lidt ømt, når der børstes. Heldigvis kan de fleste børn i denne alder forstå, at det er vigtigt at passe på de nye tænder og de samarbejder ved tandbørstningen.

Det er dog altid den voksne, der skal børste barnets tænder, indtil der kommer mere styr på motorikken, hvilket sker omkring 11-års alderen.

Når dit barn er 16-17 år vil besøgene hos den kommunale tandpleje forberede jer og jeres barn på overgangen til voksentandplejen. Den unge får også at vide, hvad man skal være særlig opmærksom på fremover omkring tænder og tandpleje.

Den kommunale tandpleje eller privatpraktiserende tandlæge?

I kan vælge, at den unge fortsætter i den kommunale tandpleje, indtil han/hun fylder 18, eller I kan vælge en privatpraktiserende tandlæge.

Vær opmærksom på egenbetaling

Hvis en ung på 16 og 17 år ønsker en anden eller dyrere tandlægebehandling hos en privatpraktiserende tandlæge, refunderer kommunen den kommunale tandplejes behandlingspris jf. tandplejebekendtgørelsen § 3 stk. 3. Denne beregningsmodel er godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Forskellen mellem den kommunale tandplejes og den privatpraktiserende tandlæges behandlingspris er derfor 100 % egenbetaling.

Priseksempel:

Udgift hos en privatpraktiserende tandlæge: 10.000 kr.
Behandlingspris for tilsvarende behandling hos den kommunale tandpleje: 8.000 kr. 

Egenbetalingen bliver derfor: 10.000 kr. - 8.000 kr. = 2.000 kr.

Kontakt Frederikhavn Kommunale Tandpleje, hvis I vil klage til Ankestyrelsen over afgørelsen. 

Tandlægejournal

Uanset, hvornår den unge overgår til en privatpraktiserende tandlæge, sørger vi for at overføre journalmateriale til et fortsat regelmæssigt tandplejetilbud efter meddelt samtykke til tandplejen.

Hver gang dit barn er til undersøgelse vurderes tændernes frembrud og tandstilling

Børn og unge får tilbud om tandregulering, hvis de har en tandstillingsfejl, der kan medføre skader på tænderne eller give dårlig tyggefunktion.

Hvordan kan mit barn få tandregulering

Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og barnet indkaldt til en konsultation på Reguleringsklinikken, hvor vi fortæller om behandlingsmulighederne. Det er Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der ligger til grund for vurderingen.

Det er jer og barnet, der bestemmer, om I vil sige ja tak til behandlingen.

I kan ikke blive tilbudt tandregulering, hvis det er af kosmetiske årsager, eller hvis tandbørstningen ikke er god nok.

Ved ulykkestilfælde og ved skader på tænder og kæber 
uden for Tandplejens åbningstid:

Kontakt Aalborg Sygehus, Lægevagten tlf: 70 15 03 00.

Læs mere om hvad du kan gøre i tilfælde af tandulykke og hvem der kan hjælpe med tandpine.

Tandulykke eller tandpine

Børn og unge under 16 år kan vælge at modtage tandplejen hos en privatpraktiserende tandlæge mod en egenbetaling på 35 procent af tandlægeregningen.

Anden eller dyrere behandling

Hvis I ønsker en anden eller dyrere behandling - fx tandregulering -  i forhold til prisen for den samme tandbehandling i Frederikshavn Kommunale Tandpleje, kan I få refunderet 65 % af Frederikshavn Kommunale Tandplejes behandlingspris. Procentsatsen er fastlagt i tandplejebekendtgørelsen § 4 stk. 5.

Priseksempel

Udgift hos en privatpraktiserende tandlæge: 10.000 kr.
Pris for samme behandling i Frederikshavn Kommunale Tandpleje: 7.500 kr.
Refusionen vil være 65 % af 7.500 kr. svarende til: 4.875 kr.
Prisforskellen mellem den privatpraktiserende tandlæges pris og den kommunale pris, skal I som forældre selv betale.

Egenbetalingen bliver derfor: 10.000 kr. - 4.875 kr . = 5.125 kr. 

Kontakt Frederikshavn Kommunale Tandpleje, hvis I ønsker at klage til Ankestyrelsen over afgørelsen.

Udmeldelse af den kommunale tandpleje  

Udmeldelse af den kommunale tandpleje skal ske til Frederikshavn Kommunale Tandpleje pr. mail på sikkerpost.tandplejen@frederikshavn.dk. Udmeldelsen skal være gennemført, før undersøgelse og behandling kan igangsættes hos en privatpraktiserende tandlæge.

I Frederikshavn Kommune kan man skifte behandler en gang om året.

Hvis I som forældre er skilt - og har fælles forældremyndighed - skal begge forældre give samtykke før udmeldelse kan ske.

Tandplejen følger samme ferieplan som skolerne:

Se planen her

Tandpinevagt i ferierne

Har du tandpine i en af skolernes ferier - efterårsferien, vinterferie og sommerferie - kan du kontakte os ved akutte tandproblemer. Vi kan kontaktes mellem kl. 08-10 på telefon 98 45 64 00

Tandpinevagt i weekender og på helligdage

Har du brug for akut tandlægehjælp lørdage, søndage og helligdage, kan du kontakte Tandpinevagten på tlf.  70 20 02 55,

Filstedvej 10, Aalborg – hvor telefonen er åben fra kl. 9.00 – 10.00. 

Hvis der er tale om et ulykkestilfælde, kan du desuden kontakte Aalborg Universitetshospital, lægevagten på tlf. 70 15 03 00

Kontakt

Frederikshavn Kommunale Tandpleje
Hangaardsvej 13 B, 2. sal
9900 Frederikshavn
Tlf. (+45) 98 45 64 00

Send personlige eller følsomme oplysninger til kommunen via Borger.dk:
Send en mail til Frederikshavn Kommune

Har du selv en sikker mailadresse, kan du benytte:
Send sikker mail til Tandplejen

Ikke følsomme mails kan sendes til:
tandcafeen@frederikshavn.dk

Åbningstider
Mandag kl. 8.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.00 - 17.00
Torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

Telefontider:
Mandag kl. 8.00 - 10.00 og kl. 12.45 - 15.00
Tirsdag kl. 8.15 - 10.00 og kl. 12.45 - 15.00
Onsdag og torsdag kl. 8.00 - 10.00 og kl. 12.45 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 13.00

Find Klinikken i Skagen og Specialklinik Smilla

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.