Giv et praj om en bekymring

Efter du har henvendt dig med din bekymring, vil det opsøgende team tage kontakt til personen, som du er bekymret for. Teamet arbejder både på gaden, på væresteder eller i borgerens eget hjem. 

Støtten begynder med en samtale med personen. Det kan tage lang tid at skabe tillid og relation til teamet, og først herefter kan vi vejlede og hjælpe med at skabe kontakt til andre.

Vilkår og muligheder for støtte

  • Vi respekterer, at der er forskellige måder at leve på, og at den enkelte har ret til at bestemme over sit eget liv
  • Vi kan ikke hjælpe økonomisk, og har ingen medbestemmelse på myndigheders beslutninger
  • Vi har tavshedspligt, og personlige oplysninger kommer ikke videre. Det betyder også at du ikke vil få en tilbagemelding.

Det opsøgende team er en hjælpende hånd til få styr på sin hverdag og sit liv i en svær periode. 

Teamet kan støtte med at opnå eller bevare kontakt til omverdenen og blive i stand til at benytte samfundets muligheder og tilbud. 

Vi respekterer, at der er forskellige måder at leve på, og at den enkelte har ret til at bestemme over sit eget liv. 

Vi kan ikke hjælpe økonomisk, og har ingen medbestemmelse på myndigheders beslutninger.

Vi har tavshedspligt, og personlige oplysninger kommer ikke videre.

  • støtten foregår der, hvor du befinder dig, på dine præmisser og i dit tempo
  • støtten er frivillig - du kan frit sige fra
  • støtten er midlertidig
  • støtten er gratis.

Vi giver hjælpen inden for Serviceloven:

  • § 99

Indsatskatalog 

Læs mere om støtte- og kontaktpersonordningen i kommunens indsatskatalog side 30 (pdf)