Forebyggende hjemmebesøg

Når du er 65-79 eller 81 år

Er du 65-79 år eller 81 år, tilbyder vi et forebyggende hjemmebesøg, hvis:

  • din ægtefælle/samlever flytter på plejehjem
  • du bliver enke/enkemand. Du vil blive kontaktet ca. 6 uger efter din ægtefælles død med tilbud om et besøg
  • du afslutter et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a og ikke efterfølgende modtager personlig pleje eller praktisk hjælp

Hvis din ægtefælle dør, modtager du et brev i din digitale postkasse om et forebyggende besøg. Du kan afmelde det forebyggende besøg, hvis du ikke ønsker besøg. Er du fritaget for digitalt post, vil du i stedet modtage et brev.

Ved de andre forhold kan du selv eller en pårørende kontakte os og aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Når du er 70 år og bor alene

I det år du fylder 70 år, bliver du inviteret til et fælles informationsmøde. Informationsmøderne afholdes flere steder i kommunen. Du har også mulighed for at få besøg i dit eget hjem. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Når du er 75 år

I det år du fylder 75 år, inviterer vi til et fælles informationsmøde. Informationsmøderne afholdes flere steder i kommunen. Du har også mulighed for at få besøg i dit eget hjem. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Når du er 80 år

I det år du fylder 80 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du er 82 år eller ældre

Efter du er fyldt 82 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælp, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Kontakt

Visitationsenheden
Forebyggende besøg

Tlf. 98 45 53 50

Telefontid:
Hverdag kl. 08.00-09.00