Bruger du ikke dit hjælpemiddel?

Hvis du har mulighed for selv at aflevere hjælpemidlet, kan du gøre det til alle hverdage mellem klokken 8.00-14.00:

Falck Hjælpemidler
Knivholtvej 11
9900 Frederikshavn

Kontakt Hjælpemiddelenheden, hvis du ikke selv har mulighed for at aflevere det hos Falck Hjælpemiddeldepot. Du kan se telefontiderne under kontakt nederst på siden.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj.

Hvis du har behov for et kropsbårne hjælpemiddel kan du søge Frederikshavn Kommune om dette.

Kriterier for støtte:

 • Du kan få hjælp til genbrugshjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk handicap, og hvis der er tale om en væsentlig lettelse og afhjælpning i din dagligdag.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, f.eks. proteser eller fodtøj jf. Servicelovens § 112

Disse hjælpemidler er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • ortopædisk fodtøj/indlæg
 • arm- og benproteser
 • støttekorsetter og bandager
 • parykker
 • brystproteser
 • stomihjælpemidler
 • diabetes
 • inkontinenshjælpemidler (bleer/katetre)
 • kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse.

For nogle hjælpemidler er der egenbetaling, for eksempel håndsyede sko.

Sagsbehandlingsfristen for kropsbårne hjælpemidler er otte uger.

Frit valg af leverandør

Du har ret til frit at vælge leverandør. Hvis du ønsker en anden leverandør, kan du få refunderet udgiften. Tilskuddet kan dog højst udgøre det beløb som kommunen skulle have betalt ved sin leverandør.

Du betaler selv merprisen direkte til leverandøren.

Hvis du har behov for inkontinens hjælpemiddel kan du søge Frederikshavn Kommune om dette.

Du kan få hjælp til inkontinens hjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk handicap, og hvis der er tale om en væsentlig lettelse og afhjælpning i din dagligdag.

 • Du skal være færdigudredt ift. inkontinens
 • Du skal være færdigbehandlet ift. inkontinens
 • Du skal have et varigt behov

Nogle af de typer inkontinens hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:

 • Bleer
 • Kateter
 • Uridom

Der kan ikke bevilges støtte til:

 • Handsker, engangsklude, sæbe, creme
 • Vaskbare underlag og engangsunderlag
 • Heldragter
 • Madrasovertræk, dyneovertræk og pudeovertræk
 • Bind/bleer ved et forbrug mindre end 2 stk. daglig

Sagsbehandlingsfristen for inkontinens hjælpemidler er otte uger.

Skal du på besøg, og har brug for hjælpemidler

Hvis du har et hjælpemiddel, du ikke umiddelbart kan medbringe, kan du kontakte Hjælpemiddelenheden, for evt. at låne et ekstra hjælpemiddel.
Du kan se telefontiderne under kontakt nederst på siden.

Hvis du får besøg af en person, der bruger et hjælpemiddel, som ikke umiddelbart kan medbringes, er det den kommune, som vedkommende bor i, du skal kontakte.

Du kan ikke få et hjælpemiddel (f.eks. en kørestol), som du kun har brug for i forbindelse med ferie- og weekendophold.

Det er muligt at leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, men det er noget, du selv skal stå for.

Leje af hjælpemidler

Du har kan leje hjælpemidler hos Falck Hjælpemidler, Knivholtvej 11, 9900 Frederikshavn, tlf. 21 47 02 16 eller mail frederikshavn@falck.dk (du skal forvente en behandlingstid på op til 5 hverdage efter din henvendelse).

Er dit hjælpemiddel gået i stykker?

Du skal selv vedligeholde dit hjælpemiddel og betale for udgifter til drift og vedligehold som følge af almindelig slitage. Det kan eksempelvis være:

 • udskiftning af dæk og slanger på kørestol (vær opmærksom på at trykket i dækkene på en kørestol har betydning for om bremserne virker)
 • forsåling af sko
 • efterspænding af skruer
 • udskiftning af lygter
 • smørelse af kæde og andre bevægelige dele på hjælpemidlet
 • eludgifter til opladning
 • rengøring mv.

Hvis du har en kørestol, betaler du selv, når du skal have udskiftet dæk og slanger. Har du brug for at få udskiftet dæk eller slanger mere end en gang om året, kan du søge om at få refunderet dine udgifter.

Har du flere hjælpemidler, der har brug for udskiftning af dæk og slange inden for samme år, skal du kun selv sørge for det ene hjælpemiddel. 

Du kan få hjælp til nødvendige reparationer af et hjælpemiddel ved at henvende dig til Hjælpemiddelenheden.

Husk, at gemme kvitteringen for dine udgifter.

Der er mulighed for, at du selv kan vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en privat forhandler.

Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til, og hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Hvis du ønsker at benytte Fritvalgsordningen, skal du kontakte din sagsbehandler i Hjælpemiddelenheden.

Hvis du har behov for et eller flere genbrugshjælpemidler kan du søge Frederikshavn Kommune om dette.

Genbrugshjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som udlånes og genbruges jf. Servicelovens § 112, f.eks. kørestole, toiletforhøjer mv.

Kriterier for støtte:

 • Du kan få hjælp til genbrugshjælpemidler, hvis du har et varigt nedsat fysisk eller psykisk handicap, og hvis der er tale om en væsentlig lettelse og afhjælpning i din dagligdag.

Hjælpemidlerne udlånes til dig og skal leveres tilbage til kommunen, når du ikke længere har brug for dem.

Sagsbehandlingsfristen for genbrugshjælpemidler er op til tolv uger.

Frit valg af leverandør

Du har ret til frit at vælge leverandør. Hvis du ønsker en anden leverandør, kan du få refunderet udgiften. Tilskuddet kan dog højst udgøre det beløb som kommunen skulle have betalt ved sin leverandør. Dog skal du være opmærksom på, at hjælpemidlet skal returneres til kommunen, når du ikke længere har behov for det. Også hvis du har haft en evt. merudgift.

Du betaler selv merprisen direkte til leverandøren.

Kommunen genoptager en række sager om hjælpemidler til børn og unge, der vedrører kugle- eller kædedyner. Det skyldes en ændring i Ankestyrelsens praksis. Praksisændringen er afledt af, at Ankestyrelsen er blevet opmærksom på, at vejledning nr. 9733 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser er ændret den 9. juli 2019 (trådt i kraft den 19. august 2019). Ankestyrelsen har på den baggrund ophævet principmeddelelse 94-15.

For, at en sag kan genoptages, skal sagerne opfylde disse betingelser:

 • Kommunen skal have afgjort sagen.
 • Der skal være givet afslag på bevilling af en kugle- eller kædedyne med begrundelsen om, at der ikke er afprøvet relevant medicinsk behandling, eller er henvist til principmeddelelse 94-15.
 • Afgørelsen skal være afgjort fra den 19. august 2019 og frem
 • Afgørelsen skal ikke være påklaget til Ankestyrelsen. Er afgørelsen påklaget og behandlet af Ankestyrelsen, skal der rettes henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende spørgsmålet om genoptagelse.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker sin sag genoptaget?

Frederikshavn Kommune gennemgår på eget initiativ alle aktuelle sager vedrørende ansøgning om kugle- eller kædedyne og har indarbejdet den nye praksis i alle ansøgninger behandlet efter den 1. juli 2022.

Derudover har kommunen desværre ikke mulighed for at finde frem til alle de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os, hvis man ønsker at anmode om genoptagelse af sin sag.

Kommunen genoptager en række sager om hjælpemidler, der omhandler hjælp til kompressionsstrømper. Det skyldes en ændring i Ankestyrelsens praksis. Praksisændringen er afledt af, at Ankestyrelsen har offentliggjort principmeddelelse 20-22 den 28. juni 2022.

Det har hidtil været Ankestyrelsens administrative praksis, at indikationerne i pkt. 99 i Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder skulle være opfyldt for bevilling af kompressionsstrømper som et hjælpemiddel. Det fremgår blandt andet af vejledningen, at kompressionsstrømper kan bevilges ved svære varige kredsløbslidelser. Ankestyrelsens principmeddelelse 20-22 fastslår, at Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder alene skal forstås som vejledende indikationer for, hvornår der eventuelt vil kunne være grundlag for bevilling af kompressionsstrømper som et hjælpemiddel. Kommunen har derfor ikke kunnet give afslag på bevilling af kompressionsstrømper med den begrundelse, at indikationerne for at skulle bruge kompressionsstrømper ikke er omtalt i vejledningen. Da Frederikshavn Kommune har fulgt Ankestyrelsens hidtidige praksis, skal Frederikshavn Kommune tage stilling til, om der er grundlag for at genoptage sager om kompressionsstrømper.

For, at en sag kan genoptages, skal sagerne opfylde disse betingelser:

 • Kommunen skal have afgjort sagen.
 • Der skal alene være givet afslag på bevilling af kompressionsstrømper med begrundelsen om, at de vejledende indikationer i pkt. 99 i Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder ikke er opfyldt.
 • Afgørelsen skal være afgjort før den 1. september 2022
 • Afgørelsen skal ikke være påklaget til Ankestyrelsen. Er afgørelsen påklaget og behandlet af Ankestyrelsen, skal der rettes henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende spørgsmålet om genoptagelse.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker sin sag genoptaget?

Frederikshavn Kommune gennemgår på eget initiativ alle aktuelle sager vedrørende ansøgning om kompressionsstrømper og har indarbejdet den nye praksis i alle ansøgninger behandlet efter den 1. september 2022.

Derudover har kommunen desværre ikke mulighed for at finde frem til alle de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os, hvis man ønsker at anmode om genoptagelse af sin sag.

Kontakt

Hjælpemiddelenheden

Send sikkert med MitID (for borgere)

Sikker Mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 50 00 (omstillingen)

Telefontid
Hverdage kl. 8.00-09.30 (team inkontinens dog kun til kl. 9.00)

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.