Tandpleje for børn og unge

For førstegangsforældre

I og jeres barn bliver indkaldt til en snak om kost, brug af sut og tandbørstning sammen med andre førstegangsforældre. I får indkaldelsen til gruppemødet, når barnet fylder 6 måneder.

Barnets første tandundersøgelse

Alle børn bliver indkaldt til første tandundersøgelse, når de fylder 3 år. Målet er at give barnet en god og tryg oplevelse med tandplejen, og tale om, hvordan I kan fortsætte med de gode vaner med kost og tandbørstning.

Alle børn er automatisk tilmeldt den kommunale tandpleje, og I er som forældre til enhver tid velkommen til at kontakte tandplejen, også før barnet fylder 3 år. 

Her kan du finde tips til tandpleje for børn i alderen 0-5 år

Bruger dit barn sut?

Fra mælketænder til blivende tænder

Tandskiftet indledes med frembrud af 6-års tænderne, der kommer frem inde bag den bagerste mælkekindtand. Det er en stor tyggetand, som tager relativt lang tid om at finde helt på plads.

Tænderne skal børstes rene hver dag

Det er vigtigt, at tandbørsten rengør de nye tænder hver dag. 6-års tænderne ligger ofte halvvejs dækket af tandkødet, og det kan være lidt ømt, når der børstes. Heldigvis kan de fleste børn i denne alder forstå, at det er vigtigt at passe på de nye tænder.

Det er dog altid den voksne, der skal børste barnets tænder, indtil der kommer mere styr på motorikken, hvilket sker omkring 11-års alderen.

Overgang til voksentandplejen

Tandlægebesøg for de 16-21-årige vil forberede dem på overgangen til voksentandplejen. Den unge får også at vide, hvad de skal være særlig opmærksomme på fremover angående omkring tænder og tandpleje.

Ny lov vedtaget

Det er vedtaget, at tandpleje bliver gratis for unge fra 18-21 år.

Den nye lov trådte i kraft den 1. juli 2022. Det kommer altså kun til at gælde for unge, der er født i 2004 eller derefter. 

I praksis

Er du født i 2004 eller derefter, bliver du automatisk en del af ordningen.

  • Er du blevet 18 år i første halvdel af 2022 og udmeldt af Tandplejen, hører du fra os i august eller september. Du får et brev i din digitale postkasse, hvor vi byder dig velkommen tilbage. 
  • Hvis du bliver 18 år efter 1. juli 2022, fortsætter du hos os uden afbrydelse.

Når det bliver tid til at komme til tandlæge, sender vi et brev med din tid via Digital Post. 

Frit valg af tandlæge

Der er frit valg af tandlæge, når du er 18-21 år.

Det betyder, at du frit kan vælge om du vil gå hos os i Kommunale Tandpleje eller hos en privat tandlæge.

Begge dele er gratis, men vælger du at gå hos en privat tandlæge, skal der laves en aftale mellem os og den private tandlæge. 

Læs mere om regler, frit valg mm.

Du kan også vælge om du vil gå på en anden af den Kommunale Tandplejes tandklinikker, end den du automatisk hører til.

Se adresseliste over vores klinikker

Der er frit valg af tandlæge for børn og unge i alderen 0-21 år 

Der er frit valg af tandpleje for alle børn og unge i Frederikshavn Kommune. Det betyder, at man frit kan vælge, om man vil gå hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge eller tandplejer.

Begge dele er gratis, men hvis man vælger at gå hos en privatpraktiserende, skal der først laves en aftale mellem os og den privatpraktiserende.

Man kan også vælge, om man vil gå på en anden af de kommunale tandplejes tandklinikker end den, man automatisk hører til. Se adresseliste over vores klinikker

Læs, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med skift af tandlæge

Læs mere om regler, frit valg m.m.

Udmeldelse af den kommunale tandpleje  

Hvis du ikke ønsker at bruge den kommunale tandpleje, skal du melde dig ud. Du skal give besked til den kommunale tandpleje for at blive meldt ud. Send udmeldelsen til Frederikshavn Kommunale Tandpleje på sikkerpost.tandplejen@frederikshavn.dk.

Udmeldelsen skal være gennemført før undersøgelse og behandling ved en privatpraktiserende tandlæge eller -plejer kan gå i gang. Forældre med børn under 18 år og fælles forældremyndighed skal begge give samtykke, før udmeldelsen kan ske. 

Du kan kun skifte behandler én gang om året i Frederikshavn Kommune.

Hver gang dit barn bliver undersøgt, vurderes tændernes frembrud og tandstilling

Børn og unge tilbydes tandregulering, hvis de har en tandstillingsfejl. Det betyder, at hvis tænderne er placeret så det kan medføre skader på tænderne eller give dårlig tyggefunktion, får de tilbudt tandregulering. 

Hvordan kan mit barn få tandregulering?

Hvis specialtandlægen vurderer, at det er nødvendigt at rette tænderne, bliver både I og barnet indkaldt til en konsultation på Reguleringsklinikken. Her tager vi udgangspunkt i barnet eller den unge og fortæller om de muligheder, der er for behandling. Vurderingen baseres på Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det er jer og barnet, der bestemmer, om I vil sige ja tak til behandlingen.

Tandregulering tilbydes ikke, hvis det er af kosmetiske årsager eller hvis tandbørstningen ikke er tilstrækkelig god.

Nødbehandling af bøjler i sommerferien

Hvad gør jeg hvis min bøjle går i stykker?

Hvis der er noget der stikker, og du kan trykke det ind med en negl, så prøv det. Alternativt kan du klippe det stykke af, der generer med en neglesaks.

Hvis det ikke kan klares med en negl eller en neglesaks, søg tandlæge. Alle tandlæger kan klippe en bue, der stikker.

Hvis der er en Bracket/klods der går løs, så kan det sagtens vente med at blive lavet, til vi møder ind igen.

Det er vigtigt, at du kontakter Tandplejen lige så snart klinikken åbner igen, så bøjlen kan blive repareret.

Samtykke til behandling

I den kommunale tandpleje skal vi altid have informeret samtykke fra forældrene til den enkelte behandling. Du kan kun give samtykke til en behandling, hvis du har forældremyndigheden. Hvis du er med på klinikken, kan du give mundtligt samtykke. Ellers vil vi enten ringe eller skrive til dig.

Unge mellem 15-17 år

Unge mellem 15-17 år kan som udgangspunkt selv give samtykke. Forældrene skal orienteres om behandlingen.

Over 18 år

Er du over 18 år, giver du selv samtykke. Dine forældre orienteres ikke. 

Kræver ikke samtykke

Vi må gerne uden samtykke give instruktion i mundhygiejne, afpudse og rense børnenes tænder.

Sådan passer Tandplejen på din data

Som patient hos Den Kommunale Tandpleje i Frederikshavn Kommune, skal du oplyses om, at vi registrer personoplysninger. Læs mere om, hvordan vi passer på din data.

Vil du klage over en behandling?

Sådan klager du

Du har forskellige muligheder for at klage over f.eks. tandplejens service eller tandbehandling.

Læs mere om klagemuligheder 

Kontakt

Den Kommunale Tandpleje
Hangaardsvej 13 B, 2. sal
9900 Frederikshavn
Tlf. (+45) 98 45 64 00

Send personlige eller følsomme oplysninger til kommunen via Borger.dk:
Send en mail til Frederikshavn Kommune

Har du selv en sikker mailadresse, kan du benytte:
Send sikker mail til Tandplejen

Ikke følsomme mails kan sendes til:
tandplejen@frederikshavn.dk

Åbningstider
Mandag kl. 8.00-15.00
Tirsdag og onsdag kl. 8.00-17.00
Torsdag kl. 8.00-15.00
Fredag kl. 8.00-13.00

Telefontider:
Mandag til torsdag kl. 8.00-09.30 og 13.00-14.30
Fredag kl. 8.00-09.30

Find Klinikken i Skagen og Specialklinik Smilla

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.