Bor du på privat fællesvej?

Værd at vide

Som grundejer skal du sørge for at holde hække og øvrig beplantning klippet og beskåret, så beplantningen ikke når ud over veje, fortove, stier, cykelstier og rabatter

Alle skal kunne færdes på veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene, brede hække eller anden beplantning.

I byområder er det grundejeren, som skal sikre, at der er langs veje, fortove og stier er beskåret buske, hæk, træer og levende hegn, og holde fortovet ud for sin ejendom ren.

På landet er det indehaveren af en vejret, det vil sige de vejberettigede, der skal holde private fællesveje i god og forsvarlig stand. Det betyder at hække, træer og anden beplantning er beskåret, opstammet eller fjernet, så det ikke hænger ud over vejarealet og generer færdslen. Hvis der er flere vejberettigede, fordeler de ofte udgifterne imellem sig, alt efter, hvor meget den enkelte anvender vejen.

Vejledende skal der være en frihøjde for beplantning over kørebane og cykelsti på mindst 4,5 meter. Over fortove og rabatter skal frihøjden være mindst 2,5 meter:

Beplantningen må ikke dække for skilte eller skygge for gadelys.

Er I uenige om hegn eller beplantning i skel?

Hvis du og din nabo ikke selv kan finde en løsning på uenigheder om hegn eller beplantning i skellet mellem jer, kan I bede hegnsynet om hjælp.

Kommunen har ansvaret for, at kommuneveje holdes i en god og forsvarlig stand i forhold til den trafik, der er på den pågældende vej. Statsveje og private fællesveje vedligeholdes ikke af kommunen.

Kommunen har ansvaret for, at kommuneveje holdes i en god og forsvarlig stand i forhold til den trafik, der er på den pågældende vej.

Se, hvem der ejer hvilke veje hos Vejdirektoratet her

Statsveje

Nogle veje er statsveje, og dermed ikke kommunens ansvar. Det drejer sig om

  • Hjørringvej mellem Frederikshavn og Hjørring
  • samt E45, som går gennem Frederikshavn og videre ad hovedvejen (rute 40) til Skagen. I Skagen fortsætter rute 40 ad Chr. X Vej og videre af Oddevej ud til Grenen.

Vejdirektoratet administrerer og vedligeholder statsvejene.

Private fællesveje

Det er beboerne på de private fællesveje, som har ansvaret for vedligeholdelse af disse. Det er kommunen, som definerer, hvad god og forsvarlig stand er.

På private veje er det udelukkende ejeren selv, der står for vedligeholdelsen.

Værd at vide

Her kan du se, om vi rydder sne og salter på din vej, og hvad du skal huske som grundejer, når sneen falder eller fortovene bliver glatte

Vi rydder sne og salter på udvalgte kommunale veje, stier og parkeringspladser. Det sker efter en prioritering, der tager hensyn til de mest trafikerede veje og stier, det kalder vi også for vintervejklasser.

Statsvejene ryddes og saltes af Vejdirektoratet og ikke kommunen. Se statsvejene i Frederikshavn Kommune.

Vores veje er inddelt i fem vinterklasser:

Vintervejklasse 1 (rød)

Vejene bliver præventivt saltet og ryddet for sne på alle tider af døgnet. Vejene er markeret med rød på kortet.

Vintervejklasse 2 (blå)

Ved konstateret glatføre/sne bliver vejene saltet og ryddet for sne alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 6.00 og 22.00. Vejene er markeret med blå på kortet.

Vintervejklasse 3 (grøn)

Ved konstateret glatføre/sne bliver vejene saltet og ryddet for sne alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 6.00 og 18.00. Vejene er markeret med grøn på kortet.

Vintervejklasse 4 (gul)

Ved konstateret glatføre/sne bliver vejene saltet og ryddet for sne alle ugens dage i tidsrummet fra 9.00 til 18.00. Vejene er markeret med gul på kortet.

Vintervejklasse 5 (brun)

Vejene kan undtagelsesvis saltes/gruses eller sneryddes. Vejene er markeret med brun på kortet.

Se, hvor kommunen rydder sne og salter

Parker, så der er plads til sneploven

Uanset hvor du bor, skal du parkere hensigtsmæssigt, også når der er snevejr på vej. Uhensigtsmæssig parkering på smalle veje eller vendepladser kan betyde, at sneploven ikke har mulighed for at rydde sne og salte. 

Spørgsmål og svar om snerydning

Når sneen falder eller der er glat, skal du som grundejer være opmærksom på dine forpligtigelser. Find svar på de ofte stillede spørgsmål.

Kontakt

Vejmyndighed
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikkermail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 50 00

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.