Snerydning og saltning

Vi rydder sne efter en prioritering, der hedder vinterklasser

Vi rydder sne og salter på udvalgte kommunale veje, stier og parkeringspladser. Prioriteringen tager hensyn til de mest trafikerede veje. Det kalder vi også for vinterklasser. Der er vinterklasser for både veje, fortove og stier. 

Vejdirektoratet rydder sne og salter på statsvejene i kommunen.

  • Hjørringvej mellem Frederikshavn og Hjørring
  • samt E45, som går gennem Frederikshavn og videre ad hovedvejen (rute 40) til Skagen. I Skagen fortsætter rute 40 ad Chr. X Vej og videre af Oddevej ud til Grenen.

Læs vinterregulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (pdf)

Se, hvor kommunen rydder sne og salter

Derfor salter vi før vejene er glatte, og når der er plusgrader

Når vi salter præventivt, betyder det, at vi salter forebyggende før vejene bliver glatte. Den præventive saltning mindsker antallet af uheld og forbedre fremkommeligheden.

Vintervagten i Frederikshavn Kommune følger dagligt vejens temperatur og luftfugtighed ved hjælp af målestationer. Det er en kombination af disse faktorer, der afgør, om saltsprederen skal ud at salte.

Derfor kan vejene være glatte, selvom vi lige har saltet

Den typiske årsag er, at der falder lidt nedbør, efter vi har saltet. På strækninger med mange lastbiler og tunge køretøjer kan nedbøren hurtigt blive trykket sammen til is på den kolde vejbane. Vejen forbliver glat, indtil vi kommer og salter igen.

Sneploven kan danne snevolde og skubbe sne op på fortove. 

Sneploven forsøger at tage hensyn, men det kan desværre ske at der kommer sne og slud op på fortovet. Det er stadig grundejerens ansvar at holde fortovet rent.

Når sneploven rydder sne, kan der også dannes ”snevolde” ved sideveje, fortove og stier. Det er beklageligt, men desværre uundgåeligt. Det er op til den enkelte grundejer at grave den nødvendige passage i snevolden.

Derfor kører sneploven med ploven hævet, når der ligger sne på vejen

Sneploven skal bruges til rydning af sne efter en nøje prioritering. Derfor skal de komme hurtigt frem til de steder, hvor behovet er størst. 

I nogle tilfælde kan sneploven være på vej hjem at tanke, hente salt eller for at skifte plovskær.

Det skal du være opmærksom på, når du bor ud til en offentlig vej eller sti 

Hvis du har direkte adgang fra din grund til et fortov, er det dit ansvar at rydde sne, salte eller gruse. Du skal også sørge for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, hjemmeplejen, skraldemænd og gæster.

Det er dit ansvar som grundejer, at:

  • rydde dit fortov for sne hurtigst muligt efter snefald i tidsrummet kl. 7-22.
  • salte eller gruse hurtigst muligt efter, at der er blevet glat i tidsrummet 7-22.
  • stå til ansvar, hvis der ikke er ryddet sne eller saltet.
  • renholde kloakristen i vejkanten for sne, så smeltevandet kan løbe frit hertil.

Læs vinterregulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser (pdf)

Hvis du bor på en hjørnegrund, skal du rydde dit fortov. 

Du skal rydde dit fortov - også når du bor på en hjørnegrund. Der kan være afvigelser. Tryk på linket, hvor du både kan læse og se illustrationer om grundejers forpligtigelser, når man har fortov ved en hjørnegrund.

Se illustreret eksempler på dine forpligtelser som grundejer med en hjørnegrund (pdf)

Kontakt

Center for Ejendomme, Park og Vej
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Tlf. (+45) 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.