Du må ikke begynde dit byggeri, før der er givet byggetilladelse. Byggetilladelsen kan indeholde vilkår for byggeriet.

Du skal søge byggetilladelse ved:

 • Nybygning til etagebolig eller erhverv fx. landbrug og industri
 • Tilbygning til eksisterende bygning med etagebolig eller erhverv
 • Udnyttelse af tagetage til etagebolig med erhverv 
 • Avls- og driftsbygninger
 • ​Industri- og lagerbygninger
 • Øvrig bebyggelse såsom etagebyggeri og erhverv
 • Indvendig ombygning, som berører bærende konstruktioner og flugtveje
 • Ændring af bolig til erhverv eller omvendt
 • Nedrivning af byggeri, som har krævet en tilladelse til at opføre

Hvilke krav er der til erhvervsmål?

Når du bygger om, skal du være opmærksom på krav til brandsikkerhed, flugtveje og tilgængelighed (eksempelvis for kørestolsbrugere) i virksomheden. Kravene fremgår af Bygningsreglementet.

Bygningsreglement 2018 (BR18)

I BR18 er du som ejer selv ansvarlig for opfyldelse af de tekniske bestemmelser. Det betyder, at du i de fleste tilfælde skal have fat i en rådgiver til at hjælpe med, at placere dit byggeri i den korrekte konstruktions- og brandklasse.

Husk at meddele påbegyndelse af byggeri og at færdigmelde dit byggeri digitalt via Byg & Miljø, når det er færdigt, og inden du tager det i brug.

Tilladelsen bortfalder, hvis arbejdet ikke er påbegyndt inden 1 år fra tilladelsesdatoen.

Da vi oplever ekstraordinært stort pres på byggehenvendelser/sager er sagsbehandlingstiden 12 uger fra modtagelse af fyldestgørende ansøgning. Vi besvarer alle henvendelser hurtigst muligt. 

Sagsbehandlingstiden forlænges typisk med 4-5 uger ved komplekse ansøgninger, dispensationer, fravigelse af byggeret og høringer og sager, der kræver tilladelse efter ​anden lovgivning.

Vi modtager mange forespørgsler og henvendelser, som ikke er egentlige ansøgninger. Der kan derfor i perioder være noget længere svartid på disse forespørgsler end ved egentlige ansøgninger.

Hurtig sagsbehandling 

Det er vigtigt, at materialet er fyldestgørende når du sender ansøgningen ind til os første gang. 

Vi kan hurtigere behandle din ansøgning, og du sparer penge, da vi afregner byggesagsgebyret efter vores tidsforbrug.

Gebyr for byggesager

Der opkræves samme timetakst på alle byggesager.

Gebyret opkræves på baggrund af tidsregistrering efter medgået tid. Taksten er 700 kr. pr. time.

Du betaler gebyr i to rater

1. rate: Opkræves ved udstedelse af byggetilladelsen

2. rate: Opkræves, når byggeriet kan tages lovligt i brug - eksempelvis ved færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse.

Hvis ansøgningen ender i et afslag eller annulleres sendes kun et gebyr.

Gebyrfri ydelser

Du skal ikke betale gebyr for følgende ydelser:

 • Generel vejledning efter forvaltningsloven
 • Forhåndsdialog om byggesager
 • Klagesagsbehandling
 • Ansøgninger om opsætning af facade- og udhængsskilte.

Kontakt

Byg
Center for Teknik og Miljø

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikker mail (for virksomheder)

Tlf. (+45) 98 45 63 98

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.