Din virksomhed skal sortere affaldet og sørge for, at mest muligt genbruges. I affaldsregistret kan du finde de virksomheder, der er godkendt til at indsamle og håndtere affald, der kan genanvendes.

Hvad skal du gøre med byggeaffald?

Hvis du skal nedrive eller renovere en bygning, skal du anmelde affaldet, hvis

  • Arbejdet frembringer mere end 1 ton affald
  • Arbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller et anlæg

Du skal anmelde affaldet senest 2 uger, før du begynder arbejdet.

Er der PCB i dit byggeaffald?

Hvis den bygning du skal nedrive eller renovere, er bygget i perioden fra 1950 til 1977, er der risiko for, at bygningen kan indeholde PCB.

PCB er en forkortelse for polychlorinated biphenyl - på dansk polyklorerede bifenyler. PCB er en miljøgift, der blev brugt i en række byggematerialer i perioden fra 1950 til 1977.

Du skal derfor undersøge (screene) bygningen for PCB hvis:

  • Bygningen er opført eller renoveret mellem 1950 og 1977
  • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977

Når du anmelder dit byggeaffald via selvbetjeningsløsningen, bliver der samtidig screenet for PCB.

Hvis det planlagte projekt kræver en byggetilladelse, kan du udfylde PCB-anmeldelsen samtidig med, at du søger tilladelse gennem Byg & Miljø.

Må jeg genanvende byggeaffald?

Rent beton, uglaseret tegl og natursten, der er sorteret fra det øvrige byggeaffald, kan bruges som erstatning for naturligt sten- og grusmateriale. Du kan f.eks. bruge materialet til opbygning af veje og pladser.

Materialet må ikke være forurenet med f.eks. armeringsjern, tegl, glas, asfalt, isolering, fugemasse, imprægneret træ, tjære, sod, rester af maling og lak, eller andre skadelige stoffer, der kan forurene jord eller grundvand. Affaldet skal være knust i en størrelse svarende til det, det skal erstatte. Eksempelvis som stabilgrus.


Du må ikke bruge knust byggeaffald som erstatning for jord i forbindelse med terrænregulering og opfyld af huller.

Det er kommunen, der laver den overordnede planlægning på affaldsområdet. Det sker gennem affaldsplanen og gennem regulativer for affald.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til regler og lovgivning.