Bliv erhvervsmentor

 • Unge i alderen 15-29 år.
 • Uafklarede unge som ikke på egen hånd lykkes med at finde vejen til job eller uddannelse.
 • Det kan være unge med udfordringer af forskellig karakter – ofte uden gode rollemodeller og givtigt netværk.
 • Unge der vurderes at kunne indgå i arbejdsstyrken - deltid eller fuldtid.
 • Unge der selv ønsker en hjælpende hånd.

Du kan med dit engagement bidrage til at en ung bliver afklaret og klædt på til arbejdslivet.

Det kan eksempelvis være på følgende områder:

 • Give motivation for og lyst til læring
 • Strategier for læring
 • Job-/uddannelsesmuligheder
 • Ansøgning og jobsamtale
 • Arbejdsidentitet
 • Kulturen på en arbejdsplads
 • Håndtering af udfordringer
 • Åbne døre til fritidsjob/job/læreplads

Er du interesseret i, at høre mere om at blive frivillig erhvervsmentor, skal du først kontakte projektkoordinatoren Margarethe Cedergren.

Du har en individuel samtale med projektkoordinatoren, hvor du bliver klædt på med information. Hvis det er noget for dig, vil processen være følgende:

 1. Du deltager kort efter på en kursus aften á 3-4 timer sammen med andre frivillige erhvervsmentorer
 2. Du mødes sammen med en ung, og holder et såkaldt matchmøde. Her finder I sammen ud af, hvilke behov for hjælp den unge har. Der er afsat cirka én time.
 3. Efterfølgende mødes I cirka 3 timer månedligt.
 4. Den unge hjælpes i uddannelse eller arbejde, og afsluttes, når den unge er godt videre. 

Du vil altid have mulighed for at sparre med projektkoordinatoren, når du har en ungekontakt.

Tilbud for interesserede frivillige erhvervsmentorer
 • Netværksmøder én gang i kvartalet
 • Temamøde én gang hvert halve år
 • Mulige aktiviteter, som er inspireret af frivillige erhvervsmentorer – eksempelvis virksomhedsbesøg for unge.

Kontakt

Margaretha Cedergren
Projekt-/udviklingskoordinator 
Den Kommunale Ungeindsats
Jobcenter Frederikshavn

Direkte: 98 45 72 22
Mobil: 20 72 00 12
mace@frederikshavn.dk