Gravetilladelse

Inden du søger en gravetilladelse

Som ansvarlig for ledningsarbejder og lignende er det din pligt at sætte dig ind i de love, der danner grundlag for området.  

Hvis du som privat lodsejer ikke ønsker at sætte dig ind i de gældende love, bør du have en samarbejdspartner, som kan bidrage med denne kompetence.

Anmeld jordflytning

Inden du flytter jord væk fra et vejareal skal du anmelde jordflytningen, da jorden som udgangspunkt er lettere forurenet. Sammen med anmeldelsen, skal du sende analyseresultater af den jord, der skal flyttes. Det kan tage op til 4 uger at behandle din anmeldelse.

Læs mere om jordflytning og anmeld her.

Hvor skal du søge?

Vi behandler din ansøgning, hvis du vil grave i kommuneveje og private fællesveje.

Vejdirektoratet behandler din ansøgning, hvis du vil grave i statsveje. Hjørringvej mellem Hjørring og Frederikshavn, E45 og rute 40 til Skagen er statsveje.

Sagsbehandlingstid

Vi behandler din ansøgningen inden for 10 arbejdsdage, hvis alle nødvendige oplysninger er vedlagt ansøgningen.

Betingelser for efteranmeldelse

Forhold

Begrænsning

Gældende hastighedsgrænse

≤ 50 km/t

Udførselsperiode

≤ 48 timer

Omfang (areal)

≤ 10m x 2m (randareal langs side/ender ≤ 1m)

Gravedybde

≤ 1m

Overflade

Ej asfalt

Metode

Ej jordfortrængning, underboring eller indvendig foring

Trafikafvikling

Trafikken skal kunne afvikles i én kørselsretning