Udstillings- og udeserveringsarealer

Butikker og restauranter skal kunne bruge gågadearealet, og fodgængere skal kunne færdes sikkert.

Vareudstilling og udendørs servering bidrager til et levende bymiljø, men det er vigtigt, at der også er plads til andre. Fodgængere og kørestolsbrugere skal kunne færdes, og ambulance, politi og brandvæsen skal kunne komme frem.

Gaderegulativ for Frederikshavn Kommune 2020 er udarbejdet for at fastsætte tidssvarende bestemmelser for brugen af gågaderne. Gaderegulativet erstatter det tidligere gaderegulativ ”Regulativ for gader, veje, torve og pladser” fra 2012. Gaderegulativet er delt op i to dele:

Del 1
Denne del indeholder overordnede og rammestyrende bestemmelser for benyttelse af omfattede handelsgader i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby. Derudover beskrives retningslinjer/bestemmelser for administrationen af gaderegulativets områder. Denne del er godkendt politisk.

Del 2
Denne del fastsætter stedspecifikke bestemmelser for hver af handelsgaderne i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Herunder beskrives regler for udstillings, og udeserverings inventar, samt afgrænsning af zoner for forskellige typer anvendelser. Denne del er udarbejdet i samarbejde med de lokale gadeforeninger. Del 2 er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i del 1 og kan løbende justeres administrativt.