I skoven findes en stor sø, som på alle tider af året byder på mange oplevelser. Blishøns og ænder yngler ved søen, og blishønens specielle advarselsskrig høres ofte, når man kommer til søen. I gode svampeår, kan du være heldig at finde svampe som Karl Johan og andre spiselige rørhatte.

I skoven findes råvildt og egern, samt spor efter mår. Natuglen holder til i den vestlige ende af skoven, og flere steder kan du være heldig at finde uglegylp.

Træerne i plantagen

Skoven er på mange måder en repræsentant for mange af de plantager, der ligger på egnen. I begyndelsen af 1900 tallet blev der plantet mange plantager rundt omkring i Vendsyssel, og flere plantningsselskaber blev etableret. Den typiske træart var gran, som skoven indtil nu har bestået af. Det gør at skoven på mange måder ikke indeholder så varieret en vegetation, som eksempelvis egeskove, der er mere lysåbne. I de kommende år vil skoven blive gradvist ændret, så der kommer mere løvskov og åbne områder, som kan være med til at øge naturindholdet.

Der er én anlagt sti i Gybels Plantage. Den er 3,5 kilometer lang og begynder fra P-pladsen på Kjeldgårdsvej. Du kan tage en smuttur, så turen bliver på 2,7 kilometer. Stien har status af Hjertesti og er anlagt i 2011 i samarbejde med Hjerteforeningen i Sæby.

Stien fører dig rundt i stort set hele skovens udstrækning. Undervejs på din tur, får du mulighed for at dyrke styrketræning på motionsredskaberne i vestenden af plantagen.

Kort

Find ruter og faciliteter i Gybels Plantage

Print selv kort

Gybels Plantage er et oplagt udflugtsmål for hele familien. Her finder du et madpakkehus, motionsredskaber og hyggelige picnicområder.

Hundeskov

Der er en fin hundeskov lige ved siden af plantage. Her kan din hund suse rundt uden snor og lege med andre hunde. Der er en fin stampet sti, som gør turen nem for hundens bedste ven.

Frederik Gybel, som lagde navnet til denne skov blev født i 1909. Han kom til Sæby i 1942, hvor han overtog en lægepraksis. Fra 1960 til 1975 var han skolelæge og købte i den periode gården
Store Toftelund, hvor han boede frem til sin død i 1977. Han var gift med Karen Gybel der døde i 1978.

Parret havde ingen børn, og testamenterede derfor deres formue til skolebørn i Sæby og Dronninglund kommuner. Ejendommen Store Toftelund med omkringliggende skove var en gave til Sæby Kommune.

Deraf kommer navnet Gybels Plantage.

Parrets urner er nedsat et hemmeligt sted i skoven.