Ledelsesgrundlag

Ledelsesgreb

Kollegaer

 • De, der kan selv, skal selv
 • Vi ser borgernes ressourcer og understøtter dem i at klare sig selv
 • Vi møder borgerne i deres livssituation og ser muligheder hos dem og i deres netværk
 • Borgernes engagement giver muligheder - det skal vi nyttiggøre

Animation af skilt

 

 • Vi bidrager til et økonomisk, socialt og kulturelt stærkt lokalsamfund
 • Vi skaber et attraktivt lokalsamfund med adgang til kompetencer, arbejdskraft og bosætning
 • Vores indsats, tilbud og løsninger bidrager til at øge robustheden i lokalsamfundet
 • Vi værner om og nyttiggør lokalområdets kulturelle egenart

Mand der surfer

 • Vores indsats bidrager til, at borgerne oplever mening og kan mestre belastninger
 • Vi mobiliserer modstandskraft før belastningen opstår
 • Vi frigør borgernes potentialer til gavn for den enkelte og samfundet

Regnestykke

 • Vi dyrker investeringstanken
 • Vi skaber bedre resultater med de samme ressourcer
 • Vi investerer i innovative løsninger

Regnestykke

 • Vi bruger vores ressourcer med omtanke, så de skaber
  størst mulig effekt og værdi for lokalsamfundet
 • Vi skaber værdi sammen med andre
 • Vi er opmærksomme på andres ressourcer og skaber værdifulde koblinger,
  der ikke ville være opstået af sig selv

Mand med kikkert

 • Vi er nysgerrige på virkelighedens behov og muligheder
 • Vi bereder os på fremtiden og tager ansvar for udvikling af innovative løsninger
 • Vi har modet til at handle på nye måder
 • Vi åbner os mod verden

Hjerte

 • Vi sikrer de svageste uden, at det fører til overbeskyttelse
 • Vi går fra universelle og ensartede velfærdsydelser til behovsbestemte velfærdsydelser
 • Vi sikrer bæredygtighed og tager ansvar for det, vi overleverer til kommende generationer

Samarbejde

 • Vi bruger lokalsamfundets kræfter til at skabe gode løsninger
 • Det er attraktivt for lokalsamfundet at bruge vores kræfter til at udnytte muligheder
 • Gennem god dialog skaber vi gode relationer

De 5 ledelsesgreb

Mand med skilt

Vi skaber rammer og rum for selvledelse med tydelig retning, så organisationen agerer
med vilje og lyst til at skabe situationsbestemte løsninger, der virker.

Mand med skilt

Vi sætter organisationen i spil som en sum af muligheder – vi ser og udnytter potentialerne.

Kvinde med skilt

Vi skaber rum til at se fremtidens muligheder i god tid - vi er offensive og ambitiøse.

Vi har kalkuleret fokus på, hvad der virker bedst i forhold til den effekt, vi vil opnå.

Kvinde med skilt

Vi sætter organisationen i spil som aktiv afhængig af andre uden for organisationen.