Kommunen inviterer lokale entreprenører til dialogmøde