Nyt forsøg giver udskolingselever mulighed for flere timer i værkstedet i stedet for klasselokalet