Velfærdstalenter på stribe

Elisabeth Irgens Møller kåret til Velfærdens Talent 100