Jonas’ design bliver logoet på ungeindsats mod stoffer