Priser på byggegrunde er fastsat

Byggeskiltet med udstykninger foran området Flade Bakker