Sæby får fondspenge til ny skaterbane ved byparken