Bjørnekloen skal bekæmpes nu

Bjørneklo i landskabet