Anlægspuljen på fritidsområdet

Inden du søger anlægspuljen, skal du udarbejde et budget. Du kan evt. bruge denne budgetskabelon:

Budgetskabelon

Ansøgningsskema til anlægspuljen

Gå til ansøgningsskema

Ansøgningerne til anlægspuljen behandles af Kultur- og Fritidsudvalget.

Støtten udbetales til foreningens eller kredsens CVR-nummer over to rater:

  1. rate = 75 procent af de bevilgede beløb ved projektstart
  2. rate = 25 procent af det bevilgede beløb ved projektafslutning 

Ved afslutning af projektet

Ved projekts afslutning skal I indsende dokumentation for projektet og de afholdte udgifter. 

Fritid og Folkeoplysning vil herefter gennemgå dokumentationen med henblik på at godkender projektet. Når projektet er godkendt, udbetales de sidste 25 procent af de bevilgede anlægsmidler.

Dokumentation skal sendes til Fritid@frederikshavn.dk

Administrationen skal senest den 31. december, have modtaget dokumentation for det afsluttede projekt inden udbetaling af anden rate.

Ubrugte anlægsmidler skal tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Kan I ikke nå at blive færdige med projektet?

Hvis I ikke når at blive færdige med jeres projekt indenfor tidsfristen, har I mulighed for at søge om forlængelse af jeres bevilling. Kontakt Fritid og Folkeoplysning på Fritid@Frederikshavn.dk, hvis dette gør sig gældende.

 

 

Kontakt

En indgang

-  idéer og ansøgninger om kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter eller projekter i landdistrikterne

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.