Ansøgningerne til Fremtidens Strande skal have partnerskabstanken som bærende princip i projektet.

Dette betyder, at Teknisk Udvalg ikke finansierer projekter fuldt ud. Via Fremtidens Strande vil Teknisk Udvalg indgå som medfinansierende partner i projekter, hvor frivillige borgere, foreninger eller andre interessenter bærer projektansvar, realisering og drift i fællesskab.

Fremtidens Strande er en rekreativ mulighed for at højne værdien af alle kommunens strande.

Prioriteringen af tilskud til projekter bærer derfor præg af ønsket om at tilgodese projektrealiseringer i hele kommunens geografi.

Prioritering og præmisser for ansøgninger

Projektansøgninger bliver tildelt efter retningslinjer besluttet på Teknisk Udvalgsmøde forud for hver sommersæson efter følgende principper.

Der gennemføres årligt 2 ansøgningsrunder for projekt Fremtidens Strande. En ansøgningsrunde før og efter sommersæsonen med ansøgningsfrist henholdsvis i marts og september.

For projektopstart gælder

  • Det et er muligt at søge tilskud til forprojektering på maksimalt 50.000 kr. dog maksimalt 50% af udgiften.
  • Der kan efterfølgende søges om konkret tilskud til selve projektet på 50.000 kr. og i særlige tilfælde også yderligere, dog skal der ske konkret medfinansiering fra ansøgeren.

For projektrealiseringer gælder

  • Tilskudsniveauet ligger generelt op til 50.000 kr. for at kunne honorere opstart af flest mulige rekreative tiltag langs vores strande.
  • Større projektansøgninger kan i særlige tilfælde ydes tilskud udover 50.000, men vil maksimalt blive finansieret med 50% af den samlede projektomkostning i tilskud fra Fremtidens Strande.  

Det er ikke muligt at ansøge om tilskud til det samme projekt i flere ansøgningsrunder, dog kan der godt ansøges om forskellige projekter på samme strandstrækning.

Kontakt

Center for Ejendomme, Park og Vej
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn

Sikkermail med MitID (for borgere)
Sikkermail (for virksomheder)

Tlf.: (+45) 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.