Der kan søges tilskud til de omkostninger, der er forbundet med at hyre hjælp til udformningen af ansøgninger i forbindelse med udviklingen af et projekt.

Der kan f.eks. udbetales tilskud til ansøgningshjælp til diverse puljer eller fonde for derigennem at opnå støtte til f.eks. bygningsrenovering.

Der kan ikke søges tilskud til drift, anlæg eller allerede afholdte udgifter.

Der gives tilskud, hvis forvaltningen vurderer, at ansøgers projekt opfylder ansøgningskriterierne.

For at kunne ansøge om tilskud fra projektudviklingspuljen, skal projektet opfylde følgende:

  • At ansøger enten er en forening, organisation eller gruppe af borgere med tilknytning til Frederikshavn Kommune
  • At selve projektet foregår i Frederikshavn Kommune
  • At tilskuddet er målrettet hjælp til udarbejdelse af ansøgninger og ikke drift eller anlæg
  • At der i ansøgningen begrundes et relevant behov for hjælp til udarbejdelse af ansøgninger
  • At størrelsen af det efterspurgte tilskud er i overensstemmelse med behovet
  • At tilskud er relevant for projektets endelige realisering
  • At realiseringen af projektet tilføre ansøger en betydningsfuld værdi
  • At projektet holder sig inden for rammen af hvad der er lovligt for kommuner at yde støtte til.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget administrerer udmøntningen af puljen.

Tilskuddet overføres til den konto, som er angivet i ansøgningen.

Det er et vilkår for at modtage støtte fra projektudviklingspuljen, at der fremsendes en kortfattet afrapportering for benyttelsen af de udbetalte midler. Afrapporteringen er dokumentation for, at midlerne er benyttet i overensstemmelse med formålet i ansøgningen. Dokumentationen kan f.eks. være kvittering eller regnskab.

Afrapporteringen afleveres senest én måned efter benyttelsen af de udbetalte midler – efter nærmere aftale med Ledelsessekretariatet.

Forvaltningen forbeholder sig muligheden for at bevilge et mindre beløb, end der ansøges om. Eventuelt ubrugte midler tilbagebetales til Frederikshavn Kommune.

Kontakt

En indgang

-  idéer og ansøgninger om kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter eller projekter i landdistrikterne

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.