For at blive tilskudsberettiget ældreidrætsforening:

 • Foreningen eller klubben skal have egne vedtægter og regnskab. Der skal være en formand og en kasserer i foreningen eller klubben.

 • Foreningen eller klubben skal have minimum 15 medlemmer for at opnå grundtilskud (der kan søges om medlemstilskud uanset foreningens størrelse, også til under 15 medlemmer).

 • Foreningen eller klubben må ikke være en kommerciel forening, dvs. en forening hvis formål det er at skabe overskud til ejeren eller ejerkredsen.

 • Foreningen eller klubben skal have en klart defineret målgruppe og formål. Målgruppen skal være Frederikshavn kommunes borgere, som er fyldt 60 år eller borgere på førtidspension.

 • Foreningen eller klubben være medlem af Ældreidrættens Samvirke og have betalt kontingent hertil. 

Foreninger, der ønsker at blive godkendt som tilskudsberettiget til Ældreidrætspuljen, skal sende en mail til: aeldreidraettenssamvirke@gmail.com

I kan bruge tilskud fra Ældreidrætspuljen til:

 • uddannelse i forhold til ældreidræt, f.eks. deltagergebyr (men ikke til forplejning og overnatning)
 • kørselsgodtgørelse til frivillige, ulønnede ledere
 • kørsel til og fra arrangementer/stævner
 • materialer, nyindkøb og vedligeholdelse af materialer
 • idrætsrelaterede arrangementer og stævner
 • gæstetalere
 • leje af faciliteter
 • lønning af instruktører
 • fremme socialt samvær

Stikprøvekontrol

I er selv ansvarlige for administration af midlerne, og Ældreidrættens Samvirke foretager stikprøver for at sikre, at den udbetalte støtte bruges efter hensigten til arbejdet med ældreidræt.

Hvis tilskuddet ikke bruges efter reglerne, stopper udbetalingen af tilskud, og I kan blive bedt om at tilbagebetale tilskuddet. Det er Frederikshavn Kommunes Social- og Sundhedsudvalg og Ældreidrættens Samvirke, der afgør, om I skal tilbagebetale støtten.

Ønsker jeres forening at blive godkendt som tilskudsberettiget til Ældreidrætspuljen, skal I skrive til Ældreidrættens Samvirke på mail: aeldreidraettenssamvirke@gmail.com

Grund- og medlemsstilskud udbetales årligt. 

Ældreidrættens Samvirke vil årligt udsende oplysninger til godkendte foreninger om, hvordan man få del i tilskuddene.

Kontakt

Ældre Idrættens Samvirke (ÆIS)
aeldreidraettenssamvirke@gmail.com

Formand Johnnie Vilander Thomsen
Fiskervej 15, 9982 Ålbæk
Tlf. 21 70 31 71
E-mail: aalbaekkeren@hotmail.com

Sekretær Thorkild Carlsen
Tlf. 42 32 58 91
E-mail: tcnja@webspeed.dk

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.