Idrætsforeninger med tilbud til handicappede kan søge tilskud. Foreningen skal have minimum 15 handicappede medlemmer for at få grundtilskud. Alle foreninger kan få et aktivitetstilskud pr. handicappet medlem.

Ansøgningsfrist 1. februar

Udfyld og indsend ansøgningsskemaet inden fristen udløber.

Hvis I har 15 eller flere 
handicappede medlemmer

Så har I mulighed for at blive medlem af Handicapidrættens Fællesråd, og jeres forening har ret til både grundtilskud og aktivitetstilskud til de medlemmer, der har et handicap. 

Indsend godkendt regnskab i april

Alle foreninger, der har fået tilskud til handicapidræt, skal i april måned indsende et godkendt regnskab for det foregående år til Handicapidrættens Fællesråd.

Ansøgningsskema til grund- og/eller aktivitetstilskud

Minimum 10 % af den samlede pulje fra Sundhedsudvalget afsættes til en udviklingspulje, som kan søges af både handicapidrætsforeninger og almindelige idrætsforeninger, der ønsker at udvikle og iværksætte nye tiltag for borgere med handicap

Det kunne f.eks. være:

 • Afprøve en anderledes organisering af foreningens idrætstilbud
 • Opkvalificere instruktører, ledere og hjælpere
 • Støtte til rekruttering af instruktører og ledere
 • Udvikle eller igangsætte idrætstilbud for børn og unge med handicap
 • Udvikle eller igangsætte idrætstilbud for handicapgrupper med et lille rekrutteringsgrundlag
 • Sundhedsfremmende aktiviteter for borgere med handicap f.eks. projekter inden for kost, rygning, alkohol og motion (KRAM)
 • Større tilgængelighed, så flere handicappede får mulighed for at dyrke sport

Ansøgningsskema til udviklingspuljen til handicapidræt

Handicapidrættens Fællesråd har til formål:

 • I samråd med Frederikshavn Kommune at fastsætte kriterier for opnåelse af økonomiske midler bevilget af Sundhedsudvalget til handicapidrætsforeninger/andre idrætsforeninger med tilbud om idræt for personer med handicap.

 • I samråd med Frederikshavn Kommune at forestå fordelingen af økonomiske midler bevilget af Sundhedsudvalget til handicapidrætsforeninger/andre idrætsforeninger med tilbud om idræt for personer med handicap.

 • At fungere som det fælles talerør for handicapidræt i Frederikshavn Kommune i forhold til kommunale instanser, handicaporganisationer, andre idræts- og frivillighedsbaserede foreninger etc.

 • Gennem etableringen af en udviklingspulje at støtte og igangsætte nye idrætstilbud for borgere med handicaps, samt sætte fokus på særlige forhold med betydning for handicapidrætten i Frederikshavn Kommune.

Hvem er med i Handicapidrættens Fællesråd?

I Handicapidrættens Fællesråd er hver af de eksisterende handicapidrætsforeninger i kommunen repræsenteret med et medlem pr. forening.

Jeres forening kan få en plads i rådet, når antallet af udviklingshæmmede, synshandicappede, bevægelseshæmmede eller psykisk handicappede medlemmer er 15 eller flere.

Frivillige organisationer, der modtager økonomisk støtte fra puljen, skal indhente en børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som en del af deres opgave skal eller kan have kontakt med børn under 15 år.

Udfyld og indsend ansøgningen senest 1. maj

En ny lov om persondatabeskyttelse er trådt i kraft 25. maj 2018.

Du har mulighed for at læse mere om, hvordan kommunen behandler personlige oplysninger og dine rettigheder og pligter

Hent ansøgningen her

Kontakt

Marianne Krogh Axelsen
Formand Handicapidrættens Fællesråd

Skagavej 148
9990 Skagen

Mobil (+45) 30 31 26 19
hansabild1@gmail.com​​​

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.