Venskabsbyer

Kontakt 

Kontakten til de respektive foreninger, organisationer eller klubber mv., der er godkendt af Frederikshavn Kommune, sker gennem Direktionssekretariatet ved 1. henvendelse.

Aftaler

Når der er etableret kontakt, må aftaler om arrangementets art og tidspunkt for dette aftales mellem de pågældende aktører.

Program

Program for besøg fremsendes sammen med ansøgning. Det er vigtigt, at der i programmet er mulighed at skabe alliancer og netværk, der kan danne ramme for internationale projektaktiviteter, virksomhedssamarbejder, erfaringsudveksling og kulturel berigelse for borgerne, jævnfør Frederikshavn Kommunes Internationale Strategi.

Administration 

Aftales i forhold til den enkelte sag. Direktionssekretariatet skal holdes orienteret.

Afrapportering

Det forventes, at modtagere af tilskud stiller en ressourceperson til rådighed, som vil guide og vejlede andre, der i fremtiden skal besøge samme destination med praktisk information. En navneliste opbevares i Direktionssekretariatet.

Hvornår kan du søge?

Ansøgninger skal foreligge inden 1. januar og den 1. juni, i det år hvor rejsen skal finde sted. Der skal søges før rejse.

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer eller klubber m.v., der er godkendt af Frederikshavn Kommune.

Der kan søges midler til samarbejder med etablerede venskabsbyer, samt mellemfolkelige projekter med partnerskabsbyer o.l.

Formålet med udveksling og samarbejder, skal være i tråd med Frederikshavn Kommunes internationale strategi.

Rejseudgifter

Grupper skal være på min. 4. personer, der er medlem af en forening eller lignende der er godkendt af Frederikshavn Kommune. Der kan søges til op til 50 % af rejseudgifter.

Indkvartering

Der kan søges til min. 2 overnatninger og max 4. i venskabs/partnerskabsby. Hvis ikke privat indkvartering er mulig, må værterne sørge for indkvartering på lige fod med andre deltagere, eller vandrehjemsstandard.

Ledere

Der kan søges tilskud til 1. leder pr. 10 deltagere.

Forplejning

3 måltider pr. døgn, vandrehjemsstandard.

Udflugter

Der kan søges til en uddannende eller kulturel oplevelse, der er lærende for den enkelte deltager. Der må søges i hvert tilfælde, og der fremsendes efter besøget dokumentation for de faktiske udgifter. Hvilket der afregnes efter.

Andet

Ved besøg fra venskabsby og partnerskabsbyer, kan der arrangeres modtagelse på Frederikshavn, Sæby eller Skagen Rådhus.

Kontakt

Interesseredes kontakt til en aktør i en af venskabsbyerne/partnerskabsbyerne må ske ved egen foranstaltning. Direktionssekretariatet er behjælpeligt med oplysninger.

Aftaler

Aktørerne træffer indbyrdes aftale om arrangementets art og tidspunkt. Dette kan også ske på baggrund af en henvendelse fra en udenlandsk kontakt, forening, partner eller lign.

Program

Der fremsendes program for besøget sammen med ansøgning om tilskud. Det er vigtigt at der i programmet er mulighed at skabe alliancer og netværk, der kan danne ramme for internationale projektaktiviteter, virksomhedssamarbejder, erfaringsudveksling og kulturel berigelse for borgerne, jævnfør Frederikshavn Kommunes Internationale Strategi.

Administration

Situationsbestemt.

Afrapportering

Senest 10 dage efter afsluttet besøg fremsendes dokumentation for udgifter til Frederikshavn Kommune. Derudover fremsendes billeder til brug for Frederikshavn Kommunes hjemmeside.

Hvornår kan du søge?

Der kan søges 2 gange årligt. Ansøgninger skal foreligge inden 1. januar og den 1. juni, i det år hvor besøget skal finde sted. Der skal søges før besøg.

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer eller klubber m.v. der er godkendt af Frederikshavn Kommune.

Der kan søges midler til samarbejder med etablerede venskabsbyer, samt mellemfolkelige projekter med partnerskabsbyer o.l.

Formålet med udveksling og samarbejder, skal være i tråd med Frederikshavn Kommunes internationale strategi.

Rejseudgifter

Rejseudgifter for gæster er som hovedregel for gæsternes egen regning.

Indkvartering

Det forudsættes at indkvartering sker på tilsvarende betingelser som ved besøg i venskabsbyer/partnerskabsbyer

Forplejning

Det forudsættes at forplejning sker på tilsvarende betingelser som ved besøg i venskabsbyer/partnerskabsbyer

Udflugter

Der kan søges til en uddannende eller kulturel oplevelse, der er lærende for den enkelte deltager. Der må søges i hvert tilfælde, og der fremsendes efter besøget dokumentation for de faktiske udgifter. Hvilket der afregnes efter.

Kontakt

Direktionssekretariatet

Mail: post@frederikshavn.dk

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.